Υποστηρίξτε το FSFE

Stars

Υπογράψτε για να δείξετε ότι ενδιαφέρεστε για το Ελεύθερο Λογισμικό και ότι υποστηρίζετε τις δραστηριότητες του FSFE.

Δεν θα δημοσιεύσουμε το όνομά σας, μόνο τον συνολικό αριθμό των υποστηρικτών. Το πλήθος των υποστηρικτών του FSFE δείχνει στους πολιτικούς σε εθνικό και ΕΕ επίπεδο ότι το Ελεύθερο Λογισμικό είναι σημαντικό. Οι υποστηρικτές μπορούν επίσης να λαμβάνουν περιστασιακά σημαντική ενημέρωση το πολύ τρεις φορές το χρόνο.

Η πολιτική μας για το ιδιωτικό απόρρητο είναι απλή: Δεν θα μοιραστούμε ποτέ τα δεδομένα σας με οποιονδήποτε εκτός FSFE. Τελεία.