Tato stránka ještě není přeložená. Pomozte nám s překladem této stránky a ostatních stránek na fsfe.org, tak aby ostatní je mohli číst ve svém rodném jazyce.

Media said

This list is obviously uncomplete because we aren't informed of all articles in all media in the world. We are in fact interested by such informations to complete our list. Archives of these documents are backuped by the person in charge of the working group.