Přispějte

Webmastering

Web tým spravuje a vyvýjí FSFE - web, tak aby zahrnoval to podstatné od fsfe.org až k projektovým stránkám a prezentacím jednotilivých kampaní. Webmásteři jsou dobrovolníci, kteří pracují na face-aspektu organizace, tedy na tom jak bude FSFE vnímána světem, a vylepšují technická řešení snažení FSFE prostřednictvím internetu.

Introdukce

Technologie a programy použité k údržbě a správě FSFE webu by měly být dostatečně přívětivé pro vývojáře a autory a mohou také sekundárně přispět k rozšíření obzoru webmástera, pokud se s nimi ještě nesetkal.

Překladatelé a příležitostní dobrovolníci příjdou do styku s

Dobrovolníci zajímající se o hlubší spolupráci by měli mít povědomí o

Jak je web postaven (generován) ?

Web fsfe.org je spravován v podobě sady XML souborů. Webový server generuje HTML stránky z těchto XML souborů automaticky každých deset minut. Proto je možné řešit veškerou editaci v XML souborech a HTML není potřeba editovat přímo.

Každá stránka na fsfe.org má jméno jméno_stránky.jazyk.html (jazyk představují dvě písmenka ISO-639 kód jazyka(u), jako "en" pro angličtinu nebo "de" pro němčinu). Zdrojové soubory jsou pojmenovány jméno_stránky.jazyk.xhtml.

Některé stránky mají dynamický obsah(část):kromě statického textu vloženého z XHTML souboru, obsahují informace z jednoho nebo několika XML souborů. Když je taková stránka vyvolána prohlížečem,build-system sáhne po přeložených XML souborech pokud jsou dostupné, a "spadne" zpět do anglické verze u těch části stránky pro které nebyl XML soubor v odpovídajícím překladu nalezen. Stránky proto mohou být zobrazeny i částečně přeložené (část česky, část anglicky). Příklady takových stránek najdete zde: startovací stránka, the novinky, a události.

Získání přístupu ke struktuře webu

Zdrojové soubory webu jsou uloženy na fsfe-web subverze repozitory, hostované na FSFE subverze serveru. Ostatní služby jsou dostupné na související adrese situace v řazení.

K získání přístupu k těmto nástrojům jednoduše následujte instrukce:

Vyzvednutí větve projektu z repozitory SVN

SVN repozitory obsahuje dvě části zdrojového kódu webu FSFE SVN kmen, který je použit serverem pro generování webu http://fsfe.org/, a testovací větev, která se používá pro stavbu(vývoj) http://test.fsfe.org/.

Pro běžnou práci, jako přidávání nových položek, překlady stránek (nebo vývoj detailních změn na webu) bude potřeba vyzvednout si projekt (provést tzv. checkout).

svn --username VAŠE_JMÉNO co https://svn.fsfe.org/fsfe-web/trunk

Pro práci na větších problémech, nevyjímaje lazení nebo přidávání nových vlastností, které by mohly poškodit stránku, je silně doporučováno pracovat s testovací větví SVN repozitáře:

svn --username VAŠE_JMÉNO co https://svn.fsfe.org/fsfe-web/branches/test

Prosíme, aby jste počítali s místem (nyní) asi 160M pro plně funkční kopii; jestliže se chystáte pracovat jen na části webu, můžete si vyzvednout jen danou část projektu. Můžete procházet SVN strom online a najít tak, část o kterou máte zájem.

Práce s repozitářem = repository

Po prvním vyzvednutí projektu z repozitory je třeba provést

$ svn update

a to pokaždé před prací na konkrétním souboru.

Pro přidání nového souboru nebo adresáře do repozitory, proveďte příkaz

$ svn add jméno _souboru

Pro uložení změn na server, bez ohledu zda jste vytvořili nový soubor nebo modifikovali stávající, proveďte

$ svn commit jméno_souboru

a Váš výchozí editor by se měl připravit pro zadání popisu změn, které byly provedeny.

V subverzi, musí být klíčové slovo substitution povoleno explicitně pro každý soubor. Protože používáme některá klíčová slova v .xml and .xhtml souborech (například $Author$ klíčové slovo v zápatí), můžete povolit automatické přidávání klíčových slov tímto ústřižkem do vašeho ~/.subversion/config souboru:

enable-auto-props = yes

[auto-props]
*.xml = svn:keywords=Date Author Id Revision;svn:mime-type=text/xml;svn:eol-style=native
*.xhtml = svn:keywords=Date Author Id Revision;svn:mime-type=text/xhtml;svn:eol-style=native
      

Jestliže máte zkušenost s CVS, budete snadno pracovat i se SVN; jak jste si všimli, základní příkazy jsou velmi podobné. Pro více informací nahlédněte prosím do rozdílu mezi CVS a SVN na Subverze pro CVS uživatele, a rychlé porovnání referencí CVS a SVN příkazů na CVS to SVN Crossover Guide

Můžete si také stáhnou detailní manuál pro SVN na Subversion book stránce (my používáme 1.5 SVN vydání-verzi).

Koordinační nástroje

Práce na webu je koordinována pomocí Mailového seznamu webmástrů.

Fsfe-web trac instance poskytuje některé další nástroje pro usnadnění koordinace: SVN repozitory web-prohlížeč, list zaření událostí, wiki a další.

Opět - více informací o používání trac na TracGuide wiki-stránka.

Jestliže máte zájem o záznam se všemi provedenými změnami na zdroji-webu, podepište se prosím na změnovém mailing listu - dostanete mail se všemi změnami provedenými ve zdrojovém stromu.

Zodpovědné zacházení s přístupem pro zápis

Jetliže máte oprávnění k zápisu, podeppište se prosím pod Webmasters mailing list.

Prosíme, aby jste si uvědomili, že všechny Vaše změny se na webu projeví automaticky, bez jakékoliv kontroly kohokoliv. V této souvislosti, je tu pár věcí, které bychom Vám rádi doporučili provést při odesílání změn na server:

Prosíme, aby jste se vzájemně koordinovali s ostatními, kteří mají k SVN také přístup, tak abychom měli všichni jistotu, že překlady a opravy, kterými přispěli lidé bez oprávnění k zápisu do repozitory, jsou umístěny do repozitory vpořádku a po řádném zkontrolování. Samozřejmě, prosíme o kontrolu souborů před odesláním změn stejně pečlivě jako kontrolujete své vlastní soubory.

Další informace

Protože FSFE web funguje na Evropské/globální úrovni a uživatelsky-volitelném levelu, doplňují ho informace, které jsou specifické pro danou zemi, je jistá složitost layoutu(rozvržení) pro uživatele ukryta.

Jestliže se rozhodnete překládat(přeložit) část webu (předznamenání níže), prosím ujistěte se, že jste se seznámili s referencemi o struktuře.

Také je tu Texinfo dokument Webmastering FSFE by Jonas Öberg, který implementoval build-system pro web. Prosíme, aby jste si dokument přečetli a zjistili tak více o tom, jak web funguje.