Jepni Ndihmesë

Përhapni fjalën!

Material Promocional i FSFE-së

Do të merrni pjesë në një takim mbi Software-in e Lirë apo madje po organizoni vetë një të tillë? Ndoshta dëshironi të promovoni Software-in e Lirë dhe punën e FSFE-së mes shokëve dhe kolegëve tuaj? Ka një mori arsyesh pse dhe kur mund të doni të merrni material promocional rreth Software-it të Lirë dhe FSFE-së. Cilado qoftë, do të jemi të gëzuar t’u dërgojmë falas materiale tonat të shtypura. Në këtë faqe keni një përmbledhje të materialeve tona, me hollësi mbi çdo produkt, nën të.

Si të porositet

Që të porositni material promocional, ju lutemi, përdorni formularin vijues të porosive. Mund të porositni ose paketën tonë parazgjedhje, ose mund të na tregoni shprehimisht ç’lloj materiali promocioni ju duhet ose parapëlqeni. Mos ngurroni të vendosni ju vetëm. Sido qoftë, ju lutemi, mbani parasysh se, për arsye postimi, përgjithësisht dërgojmë pako deri në 1 kg. Nëse ju duhen më tepër, ju lutemi, kërkojini paraprakisht.

Ju lutemi, dërgoni material promocional te:

Emër, Mbiemër:
Email:
Kompani/Organizëm (në pastë):
Rruga, No.:
Zip, Qyteti:
Vendi:
Do të doja paketën promocionale që merret me:
Do të doja ta përdorja materialin për (përshkrim i shkurtër):
Çfarëdo komenti:
Përkrahni punën tonë me një dhurim 10€ ose më tepër:

Material promocional gati

Rreth FSFE-së dhe Anëtarësimit Shok

15 years FSFE sticker

This is a temporary and limited edition of our stickers to celebrate 15 years of FSFE. Get yours before they run-out!

Porositni prej stokut tonë :
English

Lloj: Sticker
Madhësi: Comes in two sizes: 5 cm round and 9,5cm round
Informacion Konteksti: 15 years of FSFE
Gati për shkarkim në :
English

Licencë: CC-BY-SA 4.0
Autor: Markus Meier
Kartela burim:
FSFE_15_Sticker_* in downloads.fsfe.org

Ngjitës Plussy

Ngjitësat klasikë Plussy, simboli i Anëtarësisë Shok të FSFE-së. Sfondi është i tejdukshëm, kështu që ngjitësi integrohet përsosmërisht në çfarëdo sipërfaqe - jo thjesht vetëm në laptopë..

Porositni prej stokut tonë :
I passhëm

Lloj: Ngjitës
Madhësi: I madh (7.4 x 7.4 cm) dhe i vogël (5.2 x 5.2 cm)
Gati për shkarkim në :
SLA, PNG, PDF, SVG

Licencë: Stema e Anëtarësisë Shok (dhe variacione të saj) mund të përdoren për të bërë të njohur Anëtarësinë Shok të FSFE-së dhe kur vjen fjala për çfarëdo veprimtarie lidhur me Software-in e Lirë të kryer nga anëtarë shokë të FSFE-së. Mund të trupëzohet edhe në stema grupesh vendorë të Anëtarësisë Shok të FSFE, nëse dëshirohet. Sido qoftë, nëse s;keni autorizim nga FSFE-ja, ju kërkojmë të mos lini përshtypje se flisni zyrtarisht në emër të FSFE-së, ose se jeni i certifikuar apo ngarkuar nga FSFE-ja që të bëni diçka të tillë.
Autor: Free Software Foundation Europe
Kartela burim:
Plussy* in downloads.fsfe.org

Bëhuni Anëtar Shok - Afishe

Afishja "Bëhuni Anëtar Shok" i kushtohet promovimit të Anëtarësisë Shok, ndaj është mirë të vendoset në një vend që bie në sy, për shembull në një sallë takimesh ose në një hackerspace - dhe për përdorim në çfarëdo veprimtarie publike.

Porositni prej stokut tonë :
Anglisht

Lloj: Afishe (e palosur për dërgim)
Madhësi: A1 (59,4 x 84,1 cm)
Gati për shkarkim në :
Deutsch, English

Licencë: CC-BY-SA 4.0
Autor: Markus Meier

Software i Lirë dhe liria e përdoruesve

Software dhe mjete të lira

Ky fletë-volant e krahason përdorimin e Software-it të Lirë me atë të vidave dhe kaçavidave. Kjo analogji është menduar veçanërisht oër publik pa njohuri teknike dhe përgjithësisht është pëlqyer në stendat e FSFE-së.

Porositni prej stokut tonë :
Deutsch, English, Français, Polski, Shqip

Lloj: Fletë-volant
Madhësi: 10 x 21 cm (e palosur); 29,7 x 21 cm (=A4, e papalosur)
Informacion Konteksti: Software dhe mjete të lira
Gati për shkarkim në :
Deutsch, English, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Suomi, Shqip

Licencë: CC-BY-SA 4.0
Autor: Free Software Foundation Europe
Kartela burim:
leaflet-fs-and-tools.* in downloads.fsfe.org

Vetëmbrojtje email-i me GnuPG

Pas zbulimeve nga Snowden-i të programeve të NSA-s dhe të tjerave agjenci perëndimore të sigurimit për survejim në masë, ka një interes të madh nga njerëzit për të kërkuar privatësi dhe komunikime të sigurta. Për të ndihmuar njerëzit në komunikimet me email, kemi krijuar një fletëpalosje që shpjegon problemet e sigurisë dhe si të zgjidhen ato përmes përdorimit të GnuPG-së për fshehtëzim email-esh. Veç kësaj, kjo fletëpalosje shpjegon haptas se ç’janë deriçkat dhe pse software-i për masa sigurie lypset të jetë Software i Lirë.

Porositni prej stokut tonë :
Deutsch, Eλληνικά, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский, Shqip, Türkçe

Lloj: Fletëpalosje
Madhësi: 9,9 x 21 cm (e palosur), 39,6 x 21 cm (e papalosur)
Informacion Konteksti: Vetëmbrojtje email-i me GnuPG
Gati për shkarkim në :
中文, Deutsch, Eλληνικά, English, Español, Français, Italiano, Latviešu, Nederlands, Polski, Русский, Shqip, Српски / srpski, Suomi, Türkçe

Licencë: CC-BY
Autor: FSFE, FSF, Journalism++
Kartela burim:
gnupg-leaflet.* in downloads.fsfe.org

Administrim Dixhital Kufizimesh

Kjo fletëpalosje trajton Administrimin Dixhital të Kufizimeve dhe rreziqet e tij. Këtë fletëpalosje e kemi prodhuar tok me Digitale Gesellschaft dhe vjen si një përmbledhje e goditur për këtë temë komplekse.

Porositni prej stokut tonë :
Deutsch, English, Français, Shqip

Lloj: Fletëpalosje
Madhësi: A5 (148 x 21 cm, e palosur); A4 (29,7 x 21 cm, e papalosur)
Informacion Konteksti: Administrim Dixhital Kufizimesh
Gati për shkarkim në :
Deutsch, English, Français, Shqip

Licencë: CC-BY-SA 4.0
Autor: FSFE, EDRi, Digitale Gesellschaft
Kartela burim:
DRM_handcuffs* in downloads.fsfe.org

Çlironi Android-in Tuaj

Çlironi Android-in Tuaj - Fletëpalosje

Kjo është një fletëpalosje rreth F-Droid-it, një depo aplikacionesh Software i Lirë për Android dhe degëzime të tij, të tillë si Cyanogenmod ose Replicant. Fletëpalosja shpjegon instalimin dhe përdorimin e F-Droid-it - shitore Aplikacionesh të Lira, pa Reklama, Spiunim, Gjurmim apo nevojën për një llogari Google. Veç kësaj, fletëpalosja përmban rekomandime për Aplikacione të Lira, si dhe një shpjegim të përgjithshëm të Software-it të Lirë.

Porositni prej stokut tonë :
Deutsch, English, Français, Italiano

Lloj: Fletëpalosje
Madhësi: 10 x 21 cm (e palosur); 29,7 x 21 cm (=A4, e papalosur)
Informacion Konteksti: Fushata Çlironi Android-in Tuaj
Gati për shkarkim në :
Deutsch, English, Français, Italiano, Suomi

Licencë: CC-BY-SA 4.0
Autor: Free Software Foundation Europe
Kartela burim:
F-droid_folder.* in downloads.fsfe.org

E dua Software-in e Lirë

E dua Software-in e Lirë - Ngjitës

Ngjitës që të shpalosni dashurinë tuaj për përdorimin, studimin, ndarjen me të tjerët dhe përmirësimin e software-it.

Porositni prej stokut tonë :
Anglisht

Lloj: Ngjitës
Madhësi: 9 x 5 cm
Informacion Konteksti: Fushata E dua Software-in e Lirë
Gati për shkarkim në :
Anglisht

Licencë: CC0
Autor: Markus Meier
Kartela burim:
ilovefs-sticker* in downloads.fsfe.org

E dua Software-in e Lirë - Fletë-volant

Fletë-volant për fushatën tonë E dua Software-in e Lirë. Fletë-volanti ka dy anë: Njëra anë me zemrën E dua Software-in e Lirë, njësoj me atë të afishes (shihni zërin pasues). Ana tjetër tregon datën (Dita e Shën Valentinit) dhe URL-në e fushatës - siç e shihni në figurë.

Porositni prej stokut tonë :
Anglisht.

Lloj: Fletë-volant
Madhësi: A7 (7,4 x 10,5 cm)
Informacion Konteksti: E dua Software-in e Lirë
Gati për shkarkim në :
Anglisht

Licencë: CC0
Autor: Markus Meier
Kartela burim:
ilovefs-flyer* in downloads.fsfe.org

E dua Software-in e Lirë - Kartolinë

Njëra anë me sloganin "I love Free Software - ... but I love YOU more!", tjetra, njësoj si kartolinat e zakonshme me vend për tekst dhe adresën e marrësit.

Porositni prej stokut tonë :
Anglisht.

Lloj: Kartolinë
Madhësi: 15,4 x 11,1 cm
Informacion Konteksti: Fushata E dua Software-in e Lirë
Gati për shkarkim në :
Anglisht

Licencë: CC0
Autor: Markus Meier
Kartela burim:
ilovefs-postcard* in downloads.fsfe.org

Nuk ka re

Nuk ka re, thjesht kompjutera të të tjerëve

Një ngjitës që njerëzit të kenë dijeni mbi realitetin në rrjet, që thotë "Nuk ka re, thjesht kompjutera të të tjerëve"

Porositni prej stokut tonë :
Anglisht (74mm & 120mm)

Lloj: Ngjitës
Madhësi: Në dy madhësi: 7,4 x 7,4 cm / 12 x 12 cm
Gati për shkarkim në :
Anglisht

Licencë: CC-BY-SA
Autor: Markus Meier
Kartela burim:
nocloud-sticker* in downloads.fsfe.org

Nuk ka re, thjesht kompjutera të të tjerëve - Kartolinë

Një kartolinë ku lexohet "Nuk ka re, thjesht kompjutera të të tjerëve".

Porositni prej stokut tonë :
Anglisht

Lloj: Kartolinë
Madhësi: 14,7 x 10,4 cm
Gati për shkarkim në :
Anglisht

Licencë: CC-BY-SA 4.0
Autor: Markus Meier
Kartela burim:
nocloud-postcard* in downloads.fsfe.org

Dita e Lirisë së Dokumenteve

Dita e Lirisë së Dokumenteve - Fletëpalosje

Fletëpalosja për promovimin e fushatës tonë Dita e Lirisë së Dokumenteve. Sjell shpjegime se ç’janë standardet, ç’është një Standard i Hapur dhe si të merret pjesë në veprimtari për Lirinë e Dokumenteve.

Porositni prej stokut tonë :
Deutsch, English, Español, Français, Türkçe

Lloj: Fletëpalosje
Madhësi: 10 x 21 cm (e palosur); 29,7 x 21 cm (=A4, e papalosur)
Informacion Konteksti: Dita e Lirisë së Dokumenteve
Gati për shkarkim në :
中文, 日本語, Català, Deutsch, English, Español, Français, Suomi, Türkçe

Licencë: CC BY-SA 4.0
Autor: Free Software Foundation Europe
Kartela burim:
Deutsch, English

Dita e Lirisë së Dokumenteve - Afishe

Kjo është afishja e fushatës Dita e Lirisë së Dokumenteve 2014. Ka dy faqe (e përparmja në Anglisht, e prapmja në gjashtë gjuhë) dhe është e gatshme në format A2 dhe A3.

Porositni prej stokut tonë :
A3 & A2, gjashtë gjuhë në faqen e pasme të afishes: Anglisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Portugulisht, Spanjisht, Turqisht

Lloj: Afishe
Madhësi: A2 (42 x 59,4 cm), A3 (29,7 x 42 cm)
Informacion Konteksti: Dita e Lirisë së Dokumenteve
Gati për shkarkim në :
A2 - Faqja e përparme në Anglisht - E pasmja, Shumëgjuhëshe, A3 - Faqja e përparme në Anglisht - E pasmja, Shumëgjuhëshe

Licencë: CC BY-SA 4.0
Autor: FSFE

Dita e Lirisë së Dokumenteve - Afishe mbi formatet e Hapur

Shpjegim i ilustruar i formateve të Hapur, për promovim të fushatës sonë Dita e Lirisë së Dokumenteve.

Porositni prej stokut tonë :
Afishe me dy faqe, në Anglisht dhe Frëngjisht.

Lloj: Afishe
Madhësi: A3 (29,5 x 42 cm)
Informacion Konteksti: Dita e Lirisë së Dokumenteve
Gati për shkarkim në :
English & Français

Licencë: CC-BY-SA 4.0
Autor: April
Kartela burim:
English & Français

Dita e Lirisë së Dokumenteve - Karikaturë

Seria e karikaturave për promovimin e fushatës Dita e Lirisë së Dokumenteve. Në anën e prapme të versionit të shtypur në Anglisht mund të gjeni një shpjegim të ilustruar të formateve të hapët.

Porositni prej stokut tonë :
Versioni në anglisht.

Lloj: Karikaturë
Madhësi: A4 (21 x 29,5 cm)
Informacion Konteksti: Dita e Lirisë së Dokumenteve
Gati për shkarkim në :
Anglisht - Karikaturë &Formate të Hapët
Vetëm karikaturë: Català, Deutsch, English, Español, Galician, Русский, Türkçe

Licencë: CC-BY-SA 4.0
Autor: Jamie Cosley, Prill
Kartela burim:
Anglisht - Vetëm karikaturë, Anglisht - Karikaturë & Formate të Hapët

Nuk i Lexojmë Dot Dokumentet Tuaja - Ngjitës

Ngjitësit "Nuk i lexojmë dot dokumentet tuaja" i përkasin fushatës sonë Dita e Lirisë së Dokumenteve. Slogani nxjerr në pah problemin e përdorimit të formateve pronësorë për kartelat, i cili përjashton nga leximi i dokumenteve të tyre krejt personat që nuk përdorin të njëjtin software pronësor.

Porositni prej stokut tonë :
Anglisht

Lloj: Ngjitës
Madhësi: 7,4 x 7,4 cm
Informacion Konteksti: Dita e Lirisë së Dokumenteve
Gati për shkarkim në :
Anglisht

Licencë: CC-BY-SA 3.0
Autor: Free Software Foundation Europe
Kartela burim:
Anglisht

Kartolinë për Standarde të Hapura

Kartolina "Standarde të Hapura" është për fushatën tonë Dita e Lirisë së Dokumenteve.Dërgojani gjithë botës!

Porositni prej stokut tonë :
Anglisht

Lloj: Kartolinë
Madhësi: A6
Informacion Konteksti: Dita e Lirisë së Dokumenteve
Gati për shkarkim në :
Anglisht

Licencë: CC-BY-SA 4.0
Autor: Markus MEier
Kartela burim:
Anglisht

Arkiv Materialesh Promocionale

Ka raste kur pjesë të ndarjes për materialet promocionale vjetrohen. Kjo mund të vijë, për shembull, kur një fushatë e caktuar mbaron. Sidoqoftë, prapë mund të gjeni dhe shkarkoni material të dikurshëm, te arkivi ynë i materialeve promocionale.

Promocion dhe fushata të ardhshmes

Hidhini një sy herë pas here kësaj faqeje, për material të ri promocional - do të vazhdojmë t’i përditësojmë ato. Nëse do të donit të ndihmonit në krijim dizajnesh të rinj apo në përmirësimin e atyre të derisotshëm, bëhuni pjesë e ekipit përkatës. Ose, nëse doni të shtoni përkthime faqesh apo materialesh, bëhuni pjesë e ekipit të përkthyesve.