Artikuj Tregtarë FSFE

Materiale Promocionale të FSFE-së

Po organizoni një mbledhje për Software-in e Lirë apo ndoshta një mbrëmje me Anëtarë Shok? Dëshironi të promovoni Software-in e Lirë dhe FSFE-në? Po qe kështu, do të jemi të lumtur t’ju dërgojmë materiale tona promocionale, një përmbledhje të të cilave e gjeni në këtë faqe. Mund të porosisni paketën tonë parazgjedhje për promocion ose të porosisni sasi individuale. Materialet dhe dërgimi janë falas, ju lutemi, shihni hollësitë më poshtë.

Pse dhe kur të porosisni

Ka arsye të larmishme se pse dhe kur do të donit të merrnit material promocional për Software-in e Lirë dhe FSFE-në. Njihni ndoshta një vend (p.sh. një "hackerspace", një klub të rinjsh, zyrën tuaj...) ku do të donit të shihnit informacion rreth misionit tonë? Ose do të donit t’i flisnit dikujt (p.sh. shokëve tuaj, familjes, kolegëve...) mbi Software-in e Lirë, FSFE-së dhe asaj që bëjmë? Ose po planifikoni një veprimtari publike (p.sh. një stendë diku, një mbledhje, një konferencë...) për promovimin e FSFE-së dhe synimeve të saj? Këta janë vetëm pak shembuj se ku mund të përdoreshin materialet tona promocionale. Ju lutemi, mos ngurroni të vendosni vetë se kur, pse dhe për çfarë t’i përdorni ato.

Si dhe çfarë të porositet

Që të porosisni material promocional, ju lutemi, përdorni formularin vijues për porosi. Mund të porosisni ose paketën tonë parazgjedhje, ose mund të na tregoni shprehimisht ç’lloj materiali promocioni ju duhet ose parapëlqeni. Për shembull, nëse keni në plan të përkrahni një fushatë speciale të FSFE-së. Ju lutemi, kini parasysh se, për arsye poste, përgjithësisht dërgojmë paketa deri në 1kg. Nëse ju duhen më shumë, ju lutemi, na e kërkoni.

Ju lutemi, dërgoni material promocional te:

Emër, Mbiemër:
Email:
Rruga, No.:
Zip, Qyteti:
Vendi:
Do të doja paketën promocionale për t’u përqendruar në:
Do të doja ta përdor materialin për (përshkrim i shkurtër):
Çfarëdo komenti:

Material promocional i passhëm

Material i përgjithshëm rreth FSFE-së dhe Anëtarësimit Shok

Posteri ynë "Join the Fellowship". Një poster i përshtatshëm për ta vendosur në një vend që bie në sy, për shembull brenda një salle mbledhjesh ose në një hackerspace dhe për përdorim në çfarëdo veprimtarie publike. I passhëm në madhësinë A1.

Dosja jonë e FSFE-së. Brenda këtyre dosjeve, gjenden të shkruara disa nga të dhënat bazë mbi FSFE-në, Software-in e Lirë dhe se si të kontribuohet. Ato mund të kihen në versionin Anglisht ose Gjermanisht. Këto dosje janë të tilla që mund të mbajnë fletë shtesë me më tepër informacion në to, mund të kihen në madhësitë A4 dhe A5. Brenda kësaj të dytës, zakonisht vendosim fletëpalosje për Anëtarësim Shok (shihni artikullin pasues), meqë janë në madhësi A5. Sa për të tjerat, pra ato në madhësinë A4, janë normalisht versione të shtypur të fletëpalosjeve tona politike. Por janë shumë të dobishme edhe në kontekst tjetër, për shembull, për përhapje informacionesh nëpër pjesëmarrësit e një konference.

Fletëpalosjet tona për Anëtarësinë Fletëpalosjet. Këto fletëpalosje janë në madhësinë A5, ndaj dosja jonë mbi FSFE-në i nxë pa problem (shihni zërin më sipër). Është punë e bukur grafike, që shpjegon pse do të duhej që dikush të mendonte të bëhej anëtar. Që të dyja faqet janë të shtypura: Njëra anë është në Anglisht, tjetra në Gjermanisht.

Kjo fletëpalosje bën fjalë për Software-in e Lirë dhe projektet GNU dhe krahason Software-in e Lirë me përdorimin e vidave dhe kaçavidave. Mandej, në faqen e fundit, promovohet Richard Stallman-i dhe FSFE-ja, si dhe Anëtarësimi Shok në FSFE. Kujdes: Kjo fletëpalosje hëpërhë është gati vetëm në Gjermanisht, por po ecet gjithashtu edhe me përkthimin dhe prodhimin në gjuhë të tjera.

Ngjitës klasik Plussy, simboli i Anëtarësimit Shok. Sfondi është i tejdukshëm, ndaj ngjitësit integrohen paq me çfarëdo gjëje përreth - jo thjesht te laptopi. Madhësia: 7 x 7cm.

Digital Restrictions Management

Kjo është një fletëpalosje mbi Administrimin e Kufizimeve Dixhitale - Digital Restriction Management dhe rreziqeve të tij. E kemi prodhuar tok me Digitale Gesellschaft dhe është një përmbledhje e mirë e kësaj teme komplekse. Është në madhësinë A5 dhe përmban 4 faqe. Gjuha është Gjermanishtja.

Fushata "Çlironi Android-in Tuaj"

Ky është posteri i fushatës sonë "Çlironi Android-in Tuaj" për të cilin ka edhe fletëpalosje. Deri tani, përvoja tregon se ky poster bie shumë në sy dhe tërheq plot njerëz që pyesin rreth kuadrit të kësaj fushate. Ndaj, këshillojmë ta përdorni në çfarëdo stende. Madhësia A1.

Ky është fletë-volanti për fushatën tonë "Çlironi Android-in Tuaj" për të cilën ka edhe postera. Ato janë në madhësinë A7, që i bën shumë të përshtatshëm për t’i shpërndarë dhe për të interesuar i bën shumë ndoresh për ta futur në xhep apo në kuletë. Shtypja është nga të dy anët: Njëra anë është në Anglisht, tjetra në Gjermanisht.

"Fushata PDFreaders"

Ky është posteri i fushatës sonë mbi PDFreaders. Posteri është i thjeshtë, ndaj ju vetë duhet të plotësoni numrin faktik të organizmave dhe individëve që nënshkruan peticionin tonë. Kjo është fushatë që është shtrirë gjatë në kohë, e megjithatë njerëzit e pëlqejnë shumë. Madhësia A1.

Fushata "Dita e Lirisë së Dokumenteve"

Ngjitësat "Nuk i lexoj dot dokumentet tuaja" pasqyrojnë fushatën tonë Dita e Lirisë së Dokumenteve. Slogani nxjerr në pah problemin e përdorimit të formateve pronësorë për kartelat, çka përjashton krejt personat që nuk përdorin të njëjtin software pronësor për leximin e dokumentit. Madhësia: 7,5 x 7,5cm.

Promovime dhe fushata të ardhshme

Ju lutemi, hidhini një sy herë pas here kësaj faqeje, ngaqë më tepër material është në rrugë e sipër. Tani, për shembull, po punojmë mbi një material të ri promocioni për fushatën tonë DFD. Keni ndonjë ide ose do të donit të na ndihmonit me hartimin e çfarëdo materiali promocioni? Bëhuni pjesë e ekipit tonë grafik.