Free Software Foundation Europe

Lajme

FSFE's answers to the European Commission's Public Consultation: Revision of the European Interoperability Framework

24 June 2016:

The European Commission is asking for public input with regard to its plans to renew the European Interoperability Framework (EIF). The EIF aims to promote enhanced interoperability in the EU public sector. The document, originally intended as a set of non-binding guidelines for the EU public administration, is going through its third revision since its initial adoption in 2004. The FSFE has prepared its comments for the draft of the revised guidelines.

Dhe fituesi i zgjedhjeve për përfaqësuesin në Asamblenë e Përgjithshme të Anëtarësisë Shok të FSFE-së është ...

02 May 2016:

… Mirko Boehm! Periudha e zgjedhjeve të përfaqësuesit në Asamblenë e Përgjithshme të Anëtarësisë Shok të FSFE-së u mbyll më 29 Prill, 2016. Këtë herë pati vetëm një kandidat. Dhe jemi të kënaqur që 18,9% e anëtarëve shok përfituan nga rasti për të mbështetur kandidaturën e Mirko Boehm-it.

”Thirrje për pjesëmarrje në kuvendin e parë të FSFE-së

28 April 2016:

Më 2016, FSFE-ja kremton 15 vjet ekzistencë. Çka filloi si një grup i vogël vullnetarësh është rritur në një lëvizje të gjerë europiane me anëtarë që e mbështetin aktivisht në më shumë se 20 vende. Këtë datëlindje ia kushtojmë bashkësisë tonë, atyre që na ndihmuan të rritemi të fortë gjatë këtyre 15 vjetëve të shkuar - me kuvendin tonë të parë të FSFE-së më 2-4 Shtator, që do të mbahet në Qendrën e Kongereseve të Berlinit, Gjermani. Nëse dëshironi të jeni pjesë e tij, mbajeni shënim datën dhe përgjigjjuni thirrjes për pjesëmarrje.

Me licencimin FRAND, BE-ja rrezikon synimet e veta

28 April 2016:

Më 19 prill, Komisioni Europian botoi një komunikatë mbi "Përparësitë në Standardizimet TIK për Tregun e Përbashkët Dixhital" ('Komunikata' këtu e më poshtë). Strategjia për Tregun e Përbashkët Dixhital (TPD) synon dixhitalizimin e industrive përmes disa nismash ligjore dhe politike, dhe Komunikata është një pjesë e saj, që mbulon standardizimin. Në përgjithësi, Free Software Foundation Europe (FSFE) e mirëpret frymën bindëse të Komunikatës lidhur me integrimin e Software-it të Lirë dhe Standardet e Hapura në standardizim, por shpreh shqetësimet e veta lidhur me mungesën e të kuptuarit të kushteve të nevojshmeve për ecjen në atë drejtim.

Deklaratë e Përbashkët rreth Udhëzimit mbi Bllokimet Radio

11 April 2016:

23 organizma, përfshi Free Software Foundation Europe (FSFE) bashkuan zërat për të propozuar masa që institucionet e BE-së dhe shtetet anëtare të BE-së të shmangin rrjedhojat negative mbi të drejtat e përdoruesve dhe Software-in e Lirë të ardhura nga Udhëzimi i BE-së mbi Pajisjet Radio 2014/53/EU.

Buletin

Dhuroni për FSFE-në

Veprimtari

Takim i Anëtarësisë Shok për Rinin/Mainin - Bisedë: Rruga e gjatë e fuqizimit të njerëzve në kontrollin e teknologjisë

06 July 2016

Të mërkurën, 6 Korrik, grupi i Anëtarësisë Shok për Rinin/Mainin do të takohet në "Zentrale Coworking" në Frankfurt, për të ndjekur fjalën e presidentit të FSFE-së, Matthias Kirschner, të titulluar "Rruga e gjatë e fuqizimit të njerëzve në kontrollin e teknologjisë". Do të takohemi rreth orës 19:00, biseda fillon më 19:30.

Socializing Sunday 2016 in Wenen, Oostenrijk

31 July 2016

De Socializing Sunday zal gelegenheid bieden om zich buiten de werkkring of het helpen in de kraam te leren kennen. Zo is er geen agenda, zijn er geen doelen die bereikt moeten worden en natuurlijk geen formaliteiten! Iedereen die zich aan de FSFE en/of de Fellowship verbonden voelt is uitgenodigd. We zouden in het bijzonder blij zijn met familie en vrienden van Fellows.

Mbledhja e FSFE-së në Berlin, Gjermani

02 to 04 September 2016

Si pjesë e QtCon 2016, që do të zhvillohet në bcc në Berlin, FSFE-ja do të organizojë një mbledhje ku mund të takohen pjesëtarë të bashkësisë së Software-it të Lirë, për t’u lidhur me njëri-tjetrin, për të përpunuar strategji, për t’u dhënë fill punëve të ndryshme dhe për të mësuar tok.

Shihini krejt veprimtaritë