V tuto dobu je EUCD již přijato všemi členskými státy Evropské unie. Tyto stránky jsou zde zachovány pro účely archivace.

EUCD - Škodlivé rozšíření copyrightu

V prosinci 1996 byla v Ženevě téměř všemi vyspělými zeměmi podepsána Smlouva o autorských právech (WIPO Copyright Treaty). Podepsáním této smlouvy se státy dohodly na odstranění práva využívat copyrightované dílo ve prospěch použití elektronických ochran, nezávisle na jejich efektivitě.

Dnes začínáme pozorovat efekty tohoto druhu zákonů. Americký autorský zákon (DMCA -- Digital Millenium Copyright Act) a Směrnice Evropské unie pro autorská práva (EUCD -- European Union Copyright Directive) přenesly výše uvedenou smlouvu do praxe. Tato stránka je o efektech takových zákonů a jejich souvislostech.

Rizika tohoto druhu zákonů jsou:

Legislativa

Zákony, které následovaly smlouvu o autorských právech (WIPO Copyright Treaty) jsou:

Právní analýza

Tyto zákony již byly analyzovány týmy právníků, expertů i ostatními. Následuje ukázka takové analýzy:

Organizace proti rozšíření copyrightu

Některé organizace pochopily dopad těchto zákonů a vypracovaly o tomto problému prohlášení: