Since 2001 the FSFE has been enhancing users' rights by abolishing barriers for software freedom. For 20 years we have been helping individuals and organisations to understand how Free Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.

For the next two decades we need your help. We want everyone to be able to control their technology. Free Software and its freedoms to use, study, share, and improve are the key to that goal.

V tuto dobu je EUCD již přijato všemi členskými státy Evropské unie. Tyto stránky jsou zde zachovány pro účely archivace.

EUCD - Škodlivé rozšíření copyrightu

V prosinci 1996 byla v Ženevě téměř všemi vyspělými zeměmi podepsána Smlouva o autorských právech (WIPO Copyright Treaty). Podepsáním této smlouvy se státy dohodly na odstranění práva využívat copyrightované dílo ve prospěch použití elektronických ochran, nezávisle na jejich efektivitě.

Dnes začínáme pozorovat efekty tohoto druhu zákonů. Americký autorský zákon (DMCA -- Digital Millenium Copyright Act) a Směrnice Evropské unie pro autorská práva (EUCD -- European Union Copyright Directive) přenesly výše uvedenou smlouvu do praxe. Tato stránka je o efektech takových zákonů a jejich souvislostech.

Rizika tohoto druhu zákonů jsou:

Legislativa

Zákony, které následovaly smlouvu o autorských právech (WIPO Copyright Treaty) jsou:

Právní analýza

Tyto zákony již byly analyzovány týmy právníků, expertů i ostatními. Následuje ukázka takové analýzy:

Organizace proti rozšíření copyrightu

Některé organizace pochopily dopad těchto zákonů a vypracovaly o tomto problému prohlášení: