Since 2001 the FSFE has been enhancing users' rights by abolishing barriers for software freedom. For 20 years we have been helping individuals and organisations to understand how Free Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.

For the next two decades we need your help. We want everyone to be able to control their technology. Free Software and its freedoms to use, study, share, and improve are the key to that goal.

Avís: Aquesta pàgina encara no s'ha traduït. El que veieu és la versió original de la pàgina. Si us plau, feu servir aquesta pàgina per a veure com podeu ajudar traduint i d'altres maneres.

Belastingaftrek voor uw donatie

Als u tenminste het drempelbedrag doneert aan ANBI's zoals de FSFE Fellowship, dan heeft u in Nederland mogelijk recht op belastingaftrek van uw gift.

Voorwaarden voor aftrekbaarheid

De Belastingdienst heeft een aantal regels opgesteld waaruit u kunt afleiden of een donatie aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting. De eerste voorwaarde is dat u schenkt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). FSFE is door de Belastingdienst erkend als ANBI.

Minimum en maximum

Het minimumbedrag dat in aanmerking komt voor belastingaftrek is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van 60 EUR. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag niet meer dan 10% van uw drempelinkomen aftrekken.

Fiscale partner

Als u een fiscale partner heeft dan kunt u de belastingaftrek van giften onderling verdelen. Belangrijk is wel dat u dan uw beide drempelinkomens ook bij elkaar optelt.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen. Tevens kunt u op de website van de Belastingdienst informatie over dit onderwerp raadplegen als particuliere of zakelijke donateur.