SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

FSFE støtter ny antitrustundersøgelse af Microsoft

"Microsoft bør afkræves i åbenhed, fuldstændigt og uden ændringer at implementere frie og åbne industristandarder," er budskabet i et brev fra Free Software Foundation Europe (FSFE) til EU's konkurrencekommissær Neelie Kroes. Som en hjælp til at nå dette mål, har FSFE tilbudt sin støtte i en mulig antitrustundersøgelse baseret på en klage fra Opera Software mod Microsoft. Klagen var begrundet med konkurrenceforvridende opførsel på markedet for webbrowsere.

"Selv om Opera Software ikke fremstiller fri software, deler vi stort set deres vurderinger og bekymringer vedrørende den aktuelle situation inden for markedet for internetbrowsere," skriver FSFE's præsident Georg Greve i brevet, som fortsætter: "Nogle af de mest succesrige browsere i det pågældende marked er fri software eller indeholder store dele fri software. Deriblandt Mozilla Firefox og Konqueror, en browser der udvikles af KDE. Disse produkter er særdeles innovative og anses i vide kredse for at være mere sikre end det dominerede program. De implementerer uden ændringer betydningsfulde internationale åbne standarder, som er relevante i browserteknologi."

Hvad er problemet på browsermarkedet? FSFE forklarer: "Netop fordi de overholder industrianerkendte åbne standarder og ikke kan implementere de ikke-offentliggjorte og ikke-standardoverholdende 'Microsoft-dialekter' af disse standarder, fremstår de ofte som begrænsede ved sammenligning med Microsofts Internet Explorer, der slår sig selv fast som den lukkede defacto-standard på grund af sin dominerede position. Desuden kan disse browsere ikke forankres dybt i det dominerede styresystem Windows, som det er tilfældet med Internet Explorer."

"Af disse grunde," konkluderer Georg Greve, "er vi stærke støtter af håndhævende handlinger, der modvirker Microsofts strategi med at 'omfavne, udvide og udslette' multilaterale åbne standarder - en strategi Microsoft allerede har anvendt med succes i markedet for Work Group-servere, hvilket afgørelsen i 2004 tog i betragtning. At Microsoft af sig selv overholder standarder er vigtigt for FSFE, da vi er vidner til mange lignende forsøg fra Microsoft i andre markeder, på at underminere offentlige og internationale standarder som muliggør interoperabilitet."

Du kan læse hele det engelsksprogede brev på

https://download.fsfe.org/policy/letters/20071219-opera-antitrust.pdf

Om Free Software Foundation Europe:

Free Software Foundation Europe (FSFE) er en almennyttig (non-profit) regeringsuafhængig organisation, aktiv i mange europæiske lande, og involveret i mange globale aktiviteter. Adgang til software afgør hvem, der kan deltage i et digitalt samfund. For at sikre ligeværdig deltagelse i informationssamfundet, foruden friheden til at konkurrere, støtter Free Software Foundation Europe (FSFE) fri softwares fremme, defineret ved frihederne til at anvende, udforske, ændre og kopiere. Siden grundlæggelsen i 2001 har nogle af FSFE's centrale mål været at skabe opmærksomhed om de disse emner, sikre fri software politisk og juridisk samt at give folk frihed til at støtte udviklingen af fri software.