SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Gratulerer med dagen, GNU! FSFE feirer GNU-prosjektets 25-årsjubileum!

Idag markeres 25-årsdagen siden den offisielle annonseringen av GNU-prosjektet, et banebrytende initiativ for å utvikle et operativsystem som gir brukere frihetene til å endre og publisere nye versjoner, alene eller i samarbeid med hverandre. Free Software Foundation Europe (FSFE) gratulerer GNU med de betydlige fremskrittene som er gjort iløpet av første 25 årene, og ser frem til å jobbe videre sammen for å fremme frihet innen programvare.

For 25 år siden idag, 27. september 2008, ble GNU-prosjektet stiftet av Richard M. Stallman med det mål å skape et komplett operativsystem som alle hadde mulighet for å bruke, studere, dele og forbedre. Disse frihetene gjør det mulig for brukere å bruke datamaskiner uavhengig og fleksibelt for etthvert formål, uten de kunstige begrensningene som proprietær programvare pålegger oss, som avhengiget av én leverandør, proprietære- og lukkede formater, og Digital Restrictions Management (DRM). Fra de små kårene GNU oppsto i ved Artificial Intelligence Lab ved MIT, har GNU vokst og blitt et av de mest populære operativsystemene i verden, og har lagt grunnlaget for utviklingen av tusenvis av andre fri programvare-prosjekter.

Free Software Foundation (FSFEs søsterorganisasjon i Boston, Massachusetts, USA) ble stiftet i 1985 for å fremme de grunnleggende idéene bak Stallmans GNU-prosjekt: At friheten til å studere, endre, kopiere og dele programvare er en essensiell del for et rettferdig og fritt samfunn. Mye av arbeidet ble gjort mellom 1983 og 1991, og dette la grunnlaget for at mange utenforstående prosjekter senere og bidro til disse frihetene for brukerne. Operativsystemet ble ferdig i 1992 ved å inkludere et av disse prosjektene, «Linux». Suksessen til GNU/Linux-operativsystemet inspirerte til utviklingen av mye annen fri programvare, som Firefox, KDE og OpenOffice.org. Idag finnes det hundrevis av GNU/Linux-distribusjoner i verden som brukes på millioner av datamaskiner; fra vevtjenere og kjøkkenutstyr til mobiltelefoner og bærbare datamaskiner.

«Det er vanskelig å overdrive hvor viktige bidragene fra GNU-prosjektet har vært for dataverdenen», sier Georg C. F. Greve, Free Software Foundation Europes (FSFE) president. «For første gang var det en bevissthet omkring fri programvare, og konseptet bak copyleft revolusjonerte måten frihet ble bevart og spredd. Begge aspektene la grunnlaget for den store suksessen til GNU/Linux, som siden har blitt etablert som hovedkonkurrenten til proprietære operativsystem, fra store forskningsprosjekter til folks vanlige bærbare datamaskiner. Gjennom dette var GNU sentral for å gi brukere kontroll over deres egne datamaskiner.»

FSFE ble stiftet i 2001 for å fremme de politiske og sosiale målene som også utgjør noe av grunnlaget for GNU-prosjektet, i tillegg til å gi støtte til det blomstrende fri programvare-miljøet i Europa. «FSFE og våre samarbeidspartnere jobber tett for å sikre at sinnelaget bak Stallmans opprinnelige annonsering følges opp av praksis, og for å fremme bevissthet rundt meningen med fri programvare», forklarer Shane Coughland, koordinator for FSFEs Freedom Task Force.

Flere og flere land tar i bruk fri programvare i offentlig sektor og innen utdanning. Selv om det private næringsliv har brukt og bidratt til fri programvare for å øke markedsfordeler og for å kutte utgifter, ser nå gradvis myndigheter verden over fordelene av fri programvare: Uavhengighet, gjennomsiktighet og selv-forringelse. Gjennom de naturlige egenskapene av å fremme deling, samarbeid og vedvarighet, sikrer fri programvare at alle brukere har mulighet for å skape og kontrollere sin egen data-fremtid.

Om Free Software Foundation Europe

Free Software Foundation Europe (FSFE) er en idéell organisasjon som er aktiv i mange europeiske land og som er involvert i en rekke globale aktiviteter. Tilgang til programvare bestemmer deltakelse i et digitalt samfunn. For å sikre mulighet for å delta i informasjonssamfunnet, og konkurranse, er Free Software Foundation (FSFE) opptatt av å fremme fri programvare, som definert av friheten til å bruke, studere, ednre og kopiere. På grunnlag av dette ble FSFE stiftet i 2001 for skape bevissthet omkring disse sakken, for å sikre fri programvare politisk og juridisk, og for å gi folk frihet ved å støtte utviklingen av fri programvare.

Du vil finne mer informasjon om arbeidet til FSFE på https://fsfe.org/.

Merknader for redaktører og journalister

Kontakt

Andre måter å komme i kontakt med FSFE.