We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nyheter

Brorskapsavstemning for representanter til generalforsamlingen – Nomineringsrunde

Published:

Valget for det første setet til FSFEs generalforsamling avsluttes 1. juni, før generalforsamlingen samles i Miraflores de la Sierra i Spania 19.-21. juni.

Det er nå på tide å gjøre klart til valget som vil gi Brorskapet en direkte representasjon i FSFEs strategi- og beslutningskomité.

Som du kanskje har fått med deg er det to seter. Valget i år står om de første setet, mens det andre setet ikke skal velges før neste år. De som blir valgt vil sitte i perioder på to år, og derfor vil det fra nå av være ett valg i året.

Brorskapsrepresentantene vil være fullverdige medlemmer av generalforsamlingen, med alle de rettigheter- og forpliktelser som de andre medlemmene har. For å danne seg et inntrykk om hvem Brorskapsrepresentantene skal jobbe sammen med, kan du ta en titt på oversikten over dagens medlemmer.

Hvem kan stemme?
Alle registrerte Brødre kan stemme.
Hvem kan velges?
For å bli en kandidat må du ha vært en aktiv Bror i minst ett år før valget, så vi kan sikre at de som velges til generalforsamlingen kjenner organisasjonen og vårt arbeide godt.
Valgplattform
Alle kandidater bør benytte seg av enten wikien og/eller en blogg for å opplyse om hvem de er, og hvofor de ønsker å bli valgt. (Brødre kan også velge å gjøre wiki-siden tilgjengelig bare for andre Brødre.)
Valgsystem
Stemmegivningen vil benytte seg av Schulze-metoden, et populært avstemningssystem som også brukes av Debian, Wikimedia og andre. Det er et vel-prøvd system som har vist seg resistent mot valgfusk.

For å stille som kandidat må du ta kontakt med contact@fsfe.org, med overskriften "Candidate Fellowship seat", innen 31. mars. I e-posten bør du forklare at du ønsker å stille til valg til generalforsamlingen, og oppgi noe informasjon om deg selv som vi kan bruke til å kompilere en liste over kandidater til de andre Brødrene.

Du kan bare nominere deg selv som kandidat. Dersom du kjenner andre Brødre som du tror ville vært gode kandidater bør du oppfordre dem til å stille.

Hvis du har ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Brorskapskoordinatoren Matthias Kirschner på contact@fsfe.org.

For referanser, se: