Nyheter

FSFE til brukere: Grip din valgfrihet!

Published:

FSFE ser frem til større konkurranse i det europeiske markedet for internettlesere

FSFE ønsker velkommen bedre konkurranse i markedet for internettlesere. Fra og med i dag av er Microsoft nødt til å tilby Windows-brukere i Europa muligheten til å velge blant flere internettlesere. Dette steget setter i verk Microsoft sitt forlik med EU-kommisjonen fra desember 2009. Free Software Foundation Europe var en aktiv deltager i kommisjonens undersøkelser.

"For første gang har Microsoft blitt tvunget til å tilby alle brukere et valg blant internettlesere", sier FSFE sin president Karsten Gerloff. "Dette er et stoppskilt for selskapets strategi med å utvide sitt nesten-monopol innenfor operativsystem for personlige datamaskiner til andre markeder."

FSFE kjemper for valgfrihet og åpne standarder. Microsoft sin egen nettleser, Internet Explorer, følger ikke nettstandarder korrekt. Selskapets nesten-monopol innenfor personlige datamaskiner har gjort at nettdesignere ofte har tatt høyde kun for Microsoft-brukere. På grunn av dette har brukere av andre rivaliserende internettlesere ende opp med ødelagte sider.

"Microsoft har oppnådd sin dominerende stilling i markedet for internettlesere ved å bryte den juridiske avtalen de inngikk med konkurransemyndighetene i USA. Problemet vi prøver å fikse her ville ikke eksistert hvis Microsoft hadde fulgt loven", sier FSFE sin rådgiver for jus, Carlo Piana. "Det er ingen tilfeldighet at vi i det siste har sett en økende konkurranse blant internettlesere etter år uten innovasjon og med en fullstendig mangel på investeringer fra Microsoft."

Det er nå opp til brukerne å utnytte valget de er tilbudt. Gerloff minner EU-kommisjonen på at den kontinuerlig må følge effekten av "valgskjermen". "Microsoft er dømt som monopolist og har brutt talløse avtaler tidligere", sier han. "Vi vil formane EU-kommisjonen om å holde et våkent øye med hvordan denne metoden utfolder seg i praksis".

"Valgskjermen" er foreløpig begrenset til kun Europa. "Vi oppfordrer konkurransemyndigheter rundt i hele verden om å lære av EU-kommisjonens gode arbeid i denne saken. Effekten på konkurranseforhold og oppfyllelse av standarder ville være mye større hvis brukere ble tilbudt et valg overalt", sier FSFE sin rådgiver for jus, Carlo Piana.

Det gjenstår å se hvordan "valgskjermen" vil forbedre konkurransen i markedet for internettlesere. FSFE er like bekymret for mangelen på interoperabilitet mellom Microsoft sine produkter og konkurrentene sine innenfor fri programvare, samt selskapets praksis med å binde operativsystemet sitt til salg av maskinvare.

Bakgrunn:

Den første klagen om Microsoft sitt misbruk av sin dominerende posisjon i markedet for internettlesere ble innlevert av Opera. FSFE har støttet undersøkelsen som en interessert tredjepart, med tilbakemeldinger og med hjelp for å utforme EU-kommisjonen sine tiltak.

Forliket om internettlesere er bare det nyeste blant flere av EU-kommisjonens undersøkelser av Microsoft sin konkurranseskadende oppførsel. Den meste kjente av disse prosessene, hvor FSFE var en nøkkelspiller, handlet om markedet for operativsystemer beregnet for arbeidsgruppeservere. Også kjent som Samba-saken, som endte med en beslutning i 2007 i EU-domstolen. Microsoft ble tvunget til å legge frem informasjon for interoperabilitet som de ulovlig hadde holdt skjult for sine konkurrenter.

På samme dag som "valgskjermen" ble annonsert, lovet Microsoft også å offentliggjøre informasjon for interoperabilitet med flere av sine produkter, som Windows Server, Microsoft Office, Exchange og SharePoint. Her driver EU-kommisjonen fortsatt undersøkelser.