News

45 организација удружује се у подношењу правног приговора Министарству просвете

on:

Група од 45 организација за Слободан софтвер потписала је правни приговор италијанском Министарству просвете. FSFE, AsSoLi, Wikimedia Italia, the Free Software User Group Italia, Associazione per l'Informazione Geografica Libera (GFoss.it), the Italian Linux Society, LibreItalia и 38 других група упозоравају да ово Министарство просвете неправедно доводи Слободан софтвер у неповољан положај.

У тесту за одабир потенцијалних наставника, многа питања Министарства у вези са ИТ односе се само на Власнички оперативни систем и његове апликације.

"Образовање је једна од најважнијих области друштва. Наша деца треба да разумеју како рачунари заиста раде, и треба да науче шта је то "дељење," каже Karsten Gerloff, председник Free Software Foundation Europe. "Слободан софтвер пружа могућност истинског учења, учења кроз праксу". Власничком софтверу није место у школи, и обавезивати наставнике да га користе је неодговорно.

Професор Renzo Davoli, предавач на Универзитету у Болоњи и председник Assoli групе за Слободан софтвер, је анализирао питања која су била објављена на веб сајту Министарства.У свом извештају, он је упозорио да су питања искључиво фокусирана на "познавање рада на специфичном рачунару, са специфичним оперативним системом и специфичним апликацијама". Даволи је предложио алтернативна питања која су ближа реалности ИТ света.

Приморавањем наставника на Власнички софтвер, Министарство просвете можда чак делује илегално. Према италијанском закону (D.Lgs 82/2010), јавна тела треба да покушају да набаве Слободан софтвер за своје потребе. Они могу да купе лиценце за Власничке програме само у изузетним случајевима.

У свом приговору, организације потписнице траже од Министарства да размотри питања са теста за наставнике. Министарство има законску обавезу да одговори на приговор у року од 30 дана.

FSFE, Assoli и друге организације које су потписале приговор желе да подрже школе у Италији у бољем подучавању својих ученика о ИТ питањима.