Om oss

Stjärnor

Free Software Foundation Europe är hängivet att främja fri programvara och arbeta för frihet i det framväxande digitala samhället.

Tillgång till programvara avgör vem som kan delta i ett digitalt samhälle. Friheterna att nyttja, studera, dela och förbättra programvara möjliggör jämlikt deltagande, och är väldigt viktigt.

Navigation