Information till översättare

FSFE är en internationell organisation. Vi har som mål att nå ut med vår information till så många människor som möjligt. För att uppnå detta behöver vi få våra publicerade texter översatta till en mängd olika språk då inte alla kan Engelska i den utsträckning som behövs.

En stor del av det material som behöver översättas är de webbsidor som finns. Detta gäller framförallt de sidor som kontinuerligt uppdateras: startsidan nyhetssidan eller evenemangssidan. Det är även flera andra viktiga texter som behöver översättas. Pressreleaser, nyhetsbrev, broschyrer och andra eventuella texter får större spridning om de finns på flera olika språk.

De flesta texter översätts från engelska, men eftersom FSF Europe är en internationell organisation är det inte säkert att texter har sitt ursprung i engelskan. Därför behövs bidrag med att:

Generellt administreras alla översättningar på översättningsmejllistan. Den som vill bidra med översättningar kan prenumerera på denna lista här. Det kan även vara intressant att titta igenom arkivet med gamla inlägg här.

De texter som behövs översättas sänds till denna lista med klara referenser till vilka språk som är aktuella. Den som tar itu med översättningen svarar till listan för att undvika dubbelt arbete. Texter som precis har översatts sänds också till denna lista för korrekturläsning och eventuella förbättringar.

Förhoppningsvis finns där en grupp av medlemmar för varje språk som kan stödja och avlasta varandra så att översättningarna inte beror endast på en person.

Översättning och korrekturläsning av texter är ett väldigt viktigt bidrag till att FSFE kan nå så många människor som möjligt. Detta arbete ger också en utmärkt möjlighet till att spontant delta i FSFE arbete utan att binda sig för en lång tid.