Doe mee!

Vertalingen

De Free Software Foundation Europe is een internationale organisatie. Ons doel is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en hen te betrekken bij onze activiteiten om de Vrije Software-beweging te promoten, te helpen en te steunen. Om dit te bereiken willen we onze gepubliceerde teksten en onze website in verschillende talen toegankelijk maken.

Een groot deel van de inspanning om te vertalen gaat naar de webpagina's, vooral de veel gewijzigde pagina's zoals de voorpagina, de nieuwspagina en de evenementenpagina. We voorzien u van speciale informatie die u kan helpen met de webvertaling.

Maar niet alleen webpagina's moeten worden vertaald: persberichten, nieuwsbrieven, brochures, folders en andere teksten kunnen verder worden verspreidt met elke extra taal waarin zij verkrijgbaar zijn.

Omdat de FSFE actief is in veel verschillende landen zijn teksten vaak geschreven in verschillende talen. Toch gebruiken we over het algemeen het Engels als startpunt voor het delen van teksten met andere delen van de organisatie en voor verdere vertalingen. Daarom hebben we specifiek hulp nodig om

De ervaring leert ons dat het vertalen van een andere taal naar de moedertaal resulteert in de beste vertaling. Voor het beginnen met vertalen is het een goed idee om te begrijpen wat de FSFE is en wat onze concepten en waarden zijn. Om u te helpen met moeilijke woorden en zinnen bieden wij een woordenlijst in meer dan 15 talen waar u op kan terugvallen als u technische terminologie tegenkomt of die u gewoon kan gebruiken als u namens de FSFE spreekt.

Vertalingen worden meestal gecoördineerd via de Vertalers E-maillijst, en iedereen die wil bijdragen met vertalen kan zich hierop aanmelden. Het is ook een plaats om hulp te zoeken als u zich iets afvraagt of samenwerkt met andere vertalers aan grotere projecten. Aangezien we al toegankelijk materiaal hebben in meer dan 30 talen is er een kans dat u altijd iemand in de organisatie kan vinden die u wil helpen.

Teksten die klaar zijn voor vertalen of proeflezen worden naar deze lijst verzonden. De gewenste talen worden daarbij genoemd. Iemand die begint met een vertaling stuurt een bericht naar de lijst om dubbel werk te voorkomen. Vertalingen die klaar zijn worden ook naar de lijst gestuurd om zo anderen in staat te stellen te proeflezen en mogelijke verbeteringen voor te stellen. Zowel de originele teksten alswel de vertalingen worden over het algemeen eerst verzonden als tekstbestand in de bijlage om zo het kopiëren en plakken te minimaliseren.

In het ideale geval bestaat het vertaalteam van een specifieke taal uit verschillende leden die elkaar helpen en steunen. Op deze manier hangen de vertalingen naar een taal niet van een enkele persoon af.

Veel van onze vertalers zijn al actief in andere Vrije Software-projecten buiten de FSFE. Het helpen met vertalen in de FSFE versterkt de Vrije Software-gemeenschap en geeft mensen, ongeacht hun taal of nationaliteit, een kans om meer over Vrije Software te leren.

Het vertalen en proeflezen van teksten is een belangrijke bijdrage aan het werk van de FSFE en een uitstekende kans om spontaan deel te nemen aan de activiteiten van de FSFE zonder lange-termijnverplichtingen.

Navigatie