Informatie voor Vertalers

De Free Software Foundation Europe is een internationale organisatie die zoveel mogelijk mensen wil informeren en betrekken bij haar activiteiten. Om dit doel te bereiken moeten onze teksten in verschillende talen beschikbaar zijn.

De webpagina's, vooral de regelmatig bijgewerkte pagina's zoals de start pagina, de nieuws pagina en de evenementen pagina,vormen een groot deel van het vertaalwerk. Op de info pagina voor web vertalers kan je ontdekken hoe je zelf kan bijdragen aan het vertaalwerk.

Niet alleen webpagina's moeten vertaald worden. In hoe meer talen onze persberichten, nieuwsbrieven, brochures en teksten beschikbaar zijn, des te meer mensen kunnen we ook bereiken.

De originele teksten kunnen, afhankelijk van de auteur, in verschillende talen geschreven zijn. Voor het vertaalwerk proberen we zo veel mogelijk vanuit de Engelse tekst te vertrekken, daarom zijn we op zoek naar mensen die:

De ervaring heeft ons geleerd dat we de beste teksten krijgen als men vanuit een vreemde taal naar zijn moedertaal vertaalt. Het is ook interessant de sectie "Wie zijn wij?" eens door te nemen om een idee te krijgen over de opvattingen en waarden waar de FSFE voor staat.

Voor sommige talen is er een Lijst van veelgebruikte uitdrukkingen met hun respectievelijke vertaling beschikbaar.

Het vertaalwerk wordt gecoördineerd op de 'mailing list voor vertalers'. Iedereen die wil bijdragen aan het vertaalwerk kan zich hier inschrijven.

Teksten die vertaald moeten worden kunnen naar de lijst gestuurd worden. Wie de taak op zich neemt kan best een bericht naar de lijst sturen om dubbel werk te voorkomen. Afgewerkte vertalingen worden ook naar de lijst gestuurd zodat ze kunnen nagelezen en eventueel verbeterd worden.De teksten worden meestal als bestand bijgevoegd aan de e-mail zodat ze zonder veel knip- en plakwerk bewerkt kunnen worden.

Het zou ideaal zijn om voor elke taal een team vertalers te hebben, die elkaar kunnen helpen en de werklast verdelen, zodat de vertalingen niet afhankelijk zijn van één persoon.

Vertaalwerk en proeflezen zijn belangrijke en waardevolle bijdragen aan de werking van de FSFE. Het is een makkelijke manier om de FSFE te helpen zonder een engagement op langere termijn aan te gaan.