Over ons

Over FSFE

Ons zelfbeeld

De leden van de Free Software Foundation Europe (FSFE) beschouwen zichzelf als Europeanen uit verschillende culturen met een gemeenschappelijk doel. We werken samen over culturele grenzen en ontwikkelen een gezamenlijke cultuur om te kunnen samenwerken van regionaal tot globaal niveau.

We hebben ons officieel georganiseerd als een niet-gouvernementele, non-profit organisatie die zelf opnieuw een deel is van een wereldwijd netwerk van mensen met een gemeenschappelijk doel en gelijklopende opvattingen. Wij zijn enkel representatief voor onszelf en de initiatieven die wij nemen. Ons werk voor en onze toewijding aan alle aspecten van vrijheid in de digitale samenleving is wat ons omschrijft.

Met een steeds sneller groeiende Vrije Softwaregemeenschap wordt het belangrijk om de betekenis van het begrip Vrije Software zuiver, sterk en actueel te houden. In bepaalde gevallen kan de toegenomen politieke interesse in onze zaak leiden tot misbruiken voor persoonlijke belangen zonder dat er rekening wordt gehouden met de gevolgen voor Vrije Software op middellange en lange termijn.

Daarom beschouwen wij het als onze basistaak om Vrije Software juridisch, politiek en sociaal een sterke en veilige basis te geven, vrij van persoonlijke belangen. Om deze taak naar behoren te kunnen vervullen is het belangrijk dat we een gedegen kennis hebben van Vrije Software en aanverwante zaken. De visie op lange termijn moet steeds de belangrijkste en finale afweging zijn bij het nemen van beslissingen.

Wij beseffen heel goed dat zo'n principiële houding op korte of middellange termijn ongemakken kan geven die soms moeilijk uit te leggen zijn en zelfs tot onbegrip kunnen leiden.

Onze basisprincipes

We voelen ons schatplichtig aan de democratische en pluralistische principes. We willen een open, consistent en betrouwbaar beleid met een duidelijke focus.

Bovenstaande principes worden zo goed mogelijk geïmplementeerd, rekening houdend met mogelijke juridische verantwoordelijkheden en besluitvaardigheid in moeilijke tijden.

Structureel overzicht

Vrijwilligerswerk en bijdragen zijn de fundamenten waarop alles steunt. Men kan zich op verschillende niveaus engageren, hoe sterk men zich engegeert is in de eerste plaats een persoonlijke beslissing.

Iedereen kan occasioneel, regelmatig of permanent deelnemen aan de activiteiten van de Free Software Foundation Europe (FSFE) of zelf het voortouw nemen in een bepaalde activiteit.

Als u deel wil uitmaken van de Free Software Foundation Europe maar geen tijd hebt om te helpen dan kan u ervoor kiezen om een donatie aan de FSFE te maken of om fellow van de FSFE te worden.

Als uw organisatie gelijkaardige doelstellingen heeft als de Free Software Foundation Europe en een officiële samenwerking wil aangaan, kan men een geassocieerde organisatie van de FSFE worden en deel uitmaken van het FSFE-netwerk.

De basisstructuur van de Free Software Foundation Europe is de formele, juridisch opgerichte vereniging met afdelingen in de verschillende landen. De leden van deze organisatie moeten zich sterk engageren. Dit engagement wordt gemeten in de jarenlange toewijding en de verantwoordelijkheidszin van de persoon om de consensus op lange termijn boven zijn persoonlijke mening te kunnen stellen.

De FSFE-vereniging is fundamenteel democratisch. Alle delen van de FSFE -- leden van de vereniging, leden van de teams alsook de fellows en de leden van de geassocieerde organisaties -- kunnen actief deelnemen aan het besluitvormingsproces.

Leden worden meestal aangebracht door leden van de teams of door geassocieerde organisaties uit hun land. Ze worden dan goedgekeurd door de algemene vergadering van de FSFE-vereniging.

Alhoewel vrijwilligerswerk en materiële bijdragen de basis vormen voor ons werk, moeten we toch vaststellen dat bepaalde taken niet door deeltijds vrijwilligers ingevuld kunnen worden. Enkele taken worden dan ook door voltijds tewerkgestelden uitgevoerd.

Gewone werknemers van de Free Software Foundation Europe maken alleen deel uit van de uitvoerende organen en niet van het algemeen besluitvormingsproces.

Alle beslissingen over tewerkstelling en verloning worden genomen door de algemene vergadering van de leden van de vereniging.

Het belangrijkste criterium voor deze beslissingen is de vraag hoe noodzakelijk de job is om de doelen van de Free Software Foundation Europe te bereiken. Wij proberen indien mogelijk steeds iemand in te huren die de job vroeger al op vrijwillige basis uitvoerde, voor de FSFE of een andere organisatie. Kennis, toewijding en ondernemingszin staan immers hoog aangeschreven bij de FSFE.

Zo krijgt een persoon die een bepaalde taak vroeger al belangrijk genoeg vond om er veel tijd in te investeren de kans om er zich volledig op toe te leggen.

Besluitvormingsproces

De leden van de Free Software Foundation Europe geloven in de consensus. We proberen ons werk steeds te baseren op consensus -- en soms een compromis -- van de actieve leden.

We weten dat het soms noodzakelijk kan zijn om een snelle en beslissende actie te ondernemen. Daarvoor hebben we de FSFE-vereniging opgericht en haar uitgebreid uitvoerend comité op Europees en nationaal niveau. Dit geeft ons structuren om op terug te vallen met duidelijke procedures, die opgevolgd en gecontroleerd kunnen worden in een democratisch proces.

We hebben deze structuur voor de besluitvorming gekozen omdat we een transparant, pluralistisch en open proces willen dat toch flexibel genoeg blijft om snel te reageren.

Alle delen van de FSFE zijn zo verzekerd dat ze kunnen deelnemen aan het proces, zowel de leden van teams als de geassocieerde organisaties. De Free Software Foundation Europe kan snel reageren indien nodig en behoudt een duidelijke goed gestructureerde lijn op langere termijn.