Woordenlijst voor vertalingen

Speciale begrippen en hun vertalingen

We proberen vaste vertalingen te gebruiken voor de volgende Engelse begrippen om zeker te zijn van consistent taalgebruik:

Engels Nederlands opmerking
associate organisation partnerorganisatie Zie de pagina Partnerorganisaties voor details.
chapter afdeling (in de betekenis van onderdeel van FSFE met een eigen wettelijk statuut)
compulsory licensing dwanglicentie  
contributor donateur (sponsor niveau)
coordinator coördinator (de coördinator van een FSFE-project of van een landenteam)
copyright auteursrecht  
deputy coordinator vice-coördinator (de tweede coördinator van een FSFE-project of van een landenteam)
Digital Restrictions Management (DRM) Digital Restrictions Management (DRM)  
Directorate-General (DG) Directoraat-Generaal (DG) (een gouvernementeel departement in de Europese Unie)
editor (your editor) eindredacteur (uw eindredacteur) Als de eindredacteur/auteur van de nieuwsbrief aan zichzelf refereert
Edu-Team // Education Team Edu-Team // Educatieteam Free Software in Education
Executive Director Uitvoerend Directeur Zie de constitutie voor details.
European Commission Europese Commissie  
European Council Europese Raad  
European Court Europese Hof  
European Patent Office Europese Octrooibureau (EOB)  
executive committee uitvoerend comité Zie de sjabloonconstitutie voor afdelingen.
extended executive commité uitgebreid uitvoerend comité Zie de sjabloonconstitutie voor afdelingen.
fee vergoeding Vaak gebruikt in verband met standaarden of patenten. Het woord kan anders worden vertaald afhankelijk van de context in sommige talen (bijvoorbeeld Frans).
Fellow Fellow  
Fellowship Fellowship  
Free Software Vrije Software  
Free Software community Vrije Softwaregemeenschap  
Freedom Party Vrijheidsbijeenkomst Een bijeenkomst voor Vrije Software-enthousiasten.
FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe FSFE / Free Software Foundation Europe "FSF Europe" wordt niet langer gebruikt. Afhankelijk van de context gebruiken we "FSFE" of "Free Software Foundation Europe"
General Assembly (GA) Algemene Vergadering Het hoogste orgaan in de FSFE.
GNU Project GNU-Project  
hub hub (in de betekenis van de centrale juridische entiteit van de FSFE, in tegenstelling tot de afdelingen)
"intellectual property" "intellectueel eigendom" altijd tussen aanhalingstekens!
Legal Affairs Committee / committee on legal affairs Juridisch Comité  
mailing list e-maillijst  
non-profit non-profit  
PDF reader PDF-lezer Software om pdf-bestanden te lezen
President of the FSFE Voorzitter van de FSFE  
sister organisation zusterorganisatie  
smart card smartcard (de Fellowshipkaart) Vermijdt alstublieft de term "crypto card" om problemen over een handelsmerk te voorkomen!
software patent softwarepatent / softwareoctrooi  
supporter supporter mensen die tekenen voor hun steun voor de activiteiten van de FSFE (waarbij er geen geld is betrokken)
trademark handelsmerk  
UN World Summit on Information Society VN-Wereldtop over de Informatiesamenleving  
volunteer vrijwilliger (mensen die in hun vrije tijd voor de FSFE werken)

Vaste Teksbouwstenen

Voor de Free Software Foundation Europe

Voettekst voor persberichten

   Over de Free Software Foundation Europe

    Free Software Foundation Europe is een goed doel dat gebruikers in
staat stelt om technologie te beheersen. Door software gecontroleerde
technologie is diep betrokken in alle aspecten van onze levens; en het
is belangrijk dat deze technologie ons tot iets in staat stelt in plaats
van ons te beperken. Vrije Software geeft iedereen het recht om software
te gebruiken, te begrijpen, aan te passen en te verspreiden. Deze
rechten helpen bij het ondersteunen van andere fundamentele rechten
zoals de vrijheid van meningsuiting, de pers en privacy.

   http://fsfe.org/
  

Voettekst voor nieuwsbrieven

	U kan de lijst met alle nieuwsbrieven van de FSFE vinden op
	http://fsfe.org/news/newsletter.nl.html
  

E-Mail ondertekening van veel Fellows

   Word lid van de Fellowship en bescherm uw vrijheid! (http://fellowship.fsfe.org/) 
  

Voor de Freedom Task Force

Voettekst voor persberichten

   De Freedom Task Force is een project van de Free Software
   Foundation Europe om mensen te helpen Vrije Softwarelicenties en
   de mogelijkheden die zij bieden te begrijpen. Wij bieden
   opleidingen en grotere infrastructurele activiteiten en beheren de juridische
   aspecten van de FSFE. Onze doelen zijn: kennis delen over
   Vrije Softwarewetgeving, veiligstellen van de belangen van Vrije Softwareprojecten, 
   verbinden van experts op dit gebied, en andere groepen helpen vergelijkbare 
   doelen te bereiken. Wij geloven in een positieve, opbouwende dialoog en steunen 
   altijd de duurzaamheid op lange termijn van Vrije Software.