Woordenlijst voor vertalers

Speciale termen en hun vertaling

Om meer consistentie in de vertalingen te krijgen proberen we de onderstaande Engelse termen steeds hetzelfde te vertalen:

Engels Nederlands Opmerkingen
associate organisation de partnerorganisatie
chapter de afdeling (in de betekenis van onderdeel van FSFE met een eigen wettelijk statuut)
compulsory licensing de dwanglicentie
contributor donateur (sponsoring niveau)
coordinator coördinator (de coördinator van een FSFE-project of van een landenteam)
copyright het auteursrecht
deputy coordinator vice-coördinator (de tweede coördinator van een FSFE-project of van een landenteam)
Directorate-General (DG) Directoraat-Generaal (Een gouvernementeel departement in de Europese Unie)
Executive Director Uitvoerend Directeur  
European Commission Europese Commissie  
European Council de Europese Raad
European Court het Europees Hof
European Patent Office het Europees Octrooibureau (EOB)
executive commitee het uitvoerend comité
extended executive commitee het uitgebreid uitvoerend comité
Fellow de Fellow
Fellowship de Fellowship
Free Software de Vrije Software
Free Software community de Vrije Softwaregemeenschap
Freedom Party
FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe "FSF Europe" wordt niet langer gebruikt. Afhankelijk van de context gebruiken we "FSFE" of "Free Software Foundation Europe"
General Assembly (GA) De algemene vergadering Het hoogste beslissingsorgaan van de FSFE.
GNU Project het GNU-Project
hub de hub (in de betekenis van centrale juridische structuur voor FSFE)
"intellectual property" "de intellectuele eigendom" altijd tussen haakjes!
mailing list mailinglist
non-profit non-profit
patron patroon (sponsoring niveau)
President of the FSFE Voorzitter van de FSFE
sister organisation de zusterorganisatie
smart card smartcard (De Fellowshipkaart) Als gevolg van problemen rond een handelsmerk vermijden we de term "crypto card"!
software patent het softwarepatent / het softwareoctrooi
supporter supporter (sponsoring niveau)
sustaining contributor substantiële donateur (sponsoring niveau)
trademark het handelsmerk
UN World Summit on Information Society World Summit on Information Society

Vaste Tekstbouwstenen

Voor de Free Software Foundation Europe

Voettekst voor persberichten

   De Free Software Foundation Europa:

   De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een
   niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in
   verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale
   activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de
   digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het
   informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk
   te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van
   Vrije Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te
   gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE
   werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te
   vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te
   stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van
   Vrije Software.
	
   http://fsfe.org.
  

De voettekst voor nieuwsbrieven

	U vindt de lijst met alle nieuwsbrieven van de FSFE op
	http://fsfe.org/news/newsletter.nl.html
  

De E-Mail ondertekening van veel Fellows

	Word lid van de Fellowship en bescherm uw vrijheid! (http://fellowship.fsfe.org/)
  

Voor de Freedom Task Force

Voettekst voor persberichten

   De Freedom Task Force

   De Freedom Task Force is een project van de Free Software
   Foundation Europe om mensen te helpen Vrije Softwarelicenties en
   de mogelijkheden die ze bieden beter te begrijpen. Wij geven
   opleidingen, bieden ondersteuning en beheren de juridische
   aspecten van de FSFE. Onze doelen zijn het delen van kennis over
   Vrije Softwarewetgeving, de belangen van Vrije Softwareprojecten
   veilig stellen, specialisten in deze materie samenbrengen en
   organisaties met gelijklopende doelen ondersteunen. Wij geloven
   in een positieve, opbouwende dialoog met een duurzame
   langetermijnvisie voor Vrije Software.