Lista trudniejszych zwrotów dla tłumaczy

Charakterystyczne zwroty i ich tłumaczenia

Staramy się używać ustalonych tłumaczeń następujących angielskich zwrotów w celu zapewnienia spójności tekstów:

Wersja angielska Wersja polska Uwagi
associate organisation organizacja stowarzyszona  
chancellor kanclerz (w znaczeniu: kierownik oddziału FSFE)
chapter oddział (w znaczeniu: prawna jednostka FSFE)
compulsory licensing przymusowe licencjonowanie
coordinator koordynator (koordynator jednego z projektów FSFE)
copyright prawo autorskie  
crypto card karta szyfrowa (specjalna karta, którą otrzymują członkowie Stowarzyszenia FSFE)
European Council Rada Europejska  
European Court Trybunał Europejski  
European Patent Office Europejski Urząd Patentowy  
executive commitee komitet wykonawczy  
extended executive commitee poszerzony komitet wykonawczy  
Fellow Członek Stowarzyszony (z znaczeniu: członek Stowarzyszenia FSFE )
Fellowship Stowarzyszenie  
Free Software Wolne Oprogramowanie  
Free Software community społeczność Wolnego Oprogramowania  
Freedom Party Stronnictwo Wolnościowe (w języku polskim rozpowszechniło się określanie mianem Partia Wolnościowa amerykańskiej Libertarian Party)
FSF Europe FSF Europe  
GNU Project Projekt GNU  
hub centrala (w znaczeniu: centralna jednostka prawna FSFE, w odróżnieniu od oddziałów)
"intellectual property" "własność intelektualna" należy zawsze umieszczać w cudzysłowie!
mailing list elektroniczna lista adresowa  
non-profit organizacja non profit  
President of the FSFE Prezydent FSFE  
sister organisation organizacja siostrzana  
software patent patent na oprogramowanie  
trademark znak handlowy  
UN World Summit on Information Society Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego  

Wzory tekstów

Stopka notatki prasowej

    O Free Software Foundation Europe    Free Software Foundation Europe (FSF Europe) jest dobroczynną   organizacją pozarządową zaangażowaną we wszelkie przejawy Wolnego   Oprogramowania w Europie. Dostęp do oprogramowania decyduje o tym,   kto może uczestniczyć w społeczeństwie cyfrowym. Dlatego też   swoboda użytkowania, kopiowania, modyfikowania i redystrybucji   oprogramowania - jak opisano to w definicji Wolnego Oprogramowania -   umożliwia równe uczestnictwo w wieku informacji. Kształtowanie   świadomości tych problemów, prawne i polityczne zabezpieczanie Wolnego  Oprogramowania, oraz ofiarowanie ludziom wolności poprzez wspieranie  rozwoju Wolnego Oprogramowania są podstawowymi zadaniami FSF Europe,   która została utworzona w 2001 roku jako europejska siostrzana   organizacja dla Free Software Foundation ze Stanów Zjednoczonych.    http://www.fsfeurope.org/   

Stopka biuletynu internetowego

    Spis wszystkich elektronicznych list adresowych  znajdziesz na stronie    http://www.fsfeurope.org/news/newsletter.pl.html   

Podpis e-mailowy wielu Członków Stowarzyszonych

    Dołącz do Stowarzyszenia i chroń swoją Wolność!   (http://www.fsfe.org/)