Rreth

Struktura Ligjore

Free Software Foundation Europe (FSFE) është një shoqatë jofitimprurëse, e regjistruar ("e.V.") sipas ligjit gjermna me sa vijon si dokument themeltar:

Anëtarët e saj kanë mbajtur takime vjetore: