Ιστορικό: Microsoft εναντίον ελεύθερου ανταγωνισμού

Το 2001 η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υπό την προεδρία του καθηγητή Monti), ξεκίνησε τη διερεύνηση της υπόθεσης σχετικά με τη δεσπόζουσα θέση της Microsoft στα λειτουργικά συστήματα γραφείου. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) προσεκλήθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπροσωπήσει τις θέσεις του κινήματος του Ελεύθερου Λογισμικού. Το 2004 το FSFE προσπαθεί να συμμετάσχει στην διαδικασία έφεσης για να υπερασπίσει και πάλι τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την ελευθερία επιλογής εναντίον των καταχρηστικών εφαρμογών.

To FSFE αποφάσισε να συμβάλλει στη διερευνητική διαδικασία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού λόγω της πολυετούς και ευρείας εμπειρίας μας στο πεδίο του λογισμικού. Επίσης το Ελεύθερο Λογισμικό, και συγκεκριμένα το λειτουργικό σύστημα GNU/Linux αναφέρθηκε από την Microsoft ως ο πρωτεύον ανταγωνιστής της, συνεπώς το FSFE είχε ένα άμεσο ενδιαφέρον να το υπερασπίσει. Σε μία επιστολή του προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού με ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2001, το FSFE ζήτησε ακρόαση.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό και συνεπώς τα μέλη της ομάδας και οι νομικοί του FSFE είχαν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες και την ευκαιρία να διατυπώσουν σχόλια στην εξέλιξη της διαδικασίας.

Τον Αυγουστο του 2003, το FSFE ζήτησε από την Επιτροπή να ακούσει τις προτάσεις της Ομάδας Samba για επαναφορά του ανταγωνισμού στην αγορά file/print εξυπηρετητών. Τα έγγραφα, υπογεγραμμένα από τον Jeremy Allison, προϊστάμενο του προγράμματος Ελεύθερου Λογισμικού Samba, είχαν καλή αποδοχή. Σε ιδιωτική ακρόαση το Νοέμβριο του 2003, οι Peter Gerwinski και Jeremy Allison κατέθεσαν τις απόψεις του FSFE και της Ομάδας Samba επίσημα παρουσία της Επιτροπής.

The Final Decision of the DG Competition takes into consideration most of the comments made by FSF Europe to defend Free Software (although it is not a perfect solution.)

Τον Ιούνιο του 2004 η Microsoft ασκεί έφεση εναντίον της καταδικαστικής απόφασης. Το FSFE ανησυχεί για τα κενά στην Απόφαση, τα οποία είναι δυνατό να αξιοποιηθούν από τους δικηγόρους της Microsoft και επομένως συμμετέχει στη διαδικασία.

Η Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού περιέχει ασαφείς διατυπώσεις, οι περισσότερες από τις οποίες οφείλονται στην κατάχρηση της ασαφούς έννοιας "Πνευματική Ιδιοκτησία". Η αμφισημία αυτής της έννοιας καθιστά δύσκολο να κριθεί αν η Επιτροπή ζητά από την Microsoft να παραιτηθεί των δικαιωμάτων της σε δικά της τμήματα του πηγαίου κώδικα ή αν επιτρέπει σε όλους τη χρήση των πατεντών της στα πρωτόκολλα και τις διεπαφές που έχει αναπτύξει ή ακόμη αν παραιτείται από πολύτιμα "εμπορικά μυστικά". Ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα με την Απόφαση είναι ότι επιτρέπει στην Microsoft να χρησιμοποιεί τις επονομαζόμενες "RAND" (Reasonable And Not Discriminatory) άδειες. Όπως έχει επισημανθεί κατ' επανάληψη, οι διατυπώσεις RAND για τη χρήση πατενταρισμένων διεπαφών ή πρωτοκόλλων στην πραγματικότητα μεροληπτούν εναντίον υλοποιήσεών τους με Ελεύθερο Λογισμικό επειδή, ανεξαρτήτως του πόσο ευτελείς μπορούν να γίνουν, προσθέτουν έναν περιορισμό στην ελεύθερη διανομή του λογισμικού (καθιστώντας το μη-ελεύθερο).

Τελικά, το FSFE πιστεύει ότι η Microsoft θα πρέπει να αποκαλύψει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να επιτευχθεί πλήρης δια-λειτουργικότητα με τα συστήματά της είτε αυτά αφορούν το Media Player ή το Directory Service. Για να γίνει αυτό δεν είναι απαραίτητη η αποκάλυψη πηγαίου κώδικα που έχει αναπτυχθεί από τη Microsoft και δεν είναι απαραίτητη η αποκάλυψη "εμπορικών μυστικών" καθώς τα πρωτόκολλα και οι διεπαφές είναι ήδη 'δημόσια' (αφού είναι δυνατή η παραγωγή τους με ανάστροφη μηχανική) αλλά άβολα στη χρήση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού να επιτηρεί την αγορά και επίσης να αποφύγει τη νομιμοποίηση των πατεντών λογισμικού στην Ευρώπη, ώστε οι υλοποιήσεις αυτών των διεπαφών με Ελεύθερο Λογισμικό να είναι πάντα εφικτές.