Γιατί η FRAND είναι κακή για το Ελεύθερο Λογισμικό

Δημοσίευση     

Πρέπει οι πατέντες που καλύπτουν πρότυπα να αδειοδοτούνται ελεύθερες χρέωσης δικαιωμάτων (όπως το W3C συνιστά), ή αντίθετα πρέπει να αδειοδοτούνται με τους αποκαλούμενους «δίκαιους, εύλογους και χωρίς διακρίσεις όρους» ("fair, reasonable and non-discriminatory terms" - FRAND);

FRAND είναι ένας λαθεμένος χαρακτηρισμός καθώς οι όροι συνήθως είναι άδικοι, παράλογοι και κατάφωρα μεροληπτικοί ιδιαίτερα σε βάρος του Ελεύθερου Λογισμικού. Στην πραγματικότητα οι FRAND είναι μόνο δίκαιοι και εύλογοι για έναν μικρό κύκλο με τις ισχυρότερες εταιρείες λογισμικού.

Η καταβολή δικαιωμάτων 0.000001 σεντ ανά αντίγραφο για την υλοποίηση ενός προτύπου μπορεί να φαίνεται δίκαιη από πρώτη ματιά, αλλά ένα τέτοιο αντίτιμο θα καθιστούσε αδύνατη τη διανομή ενός προγράμματος ως Ελεύθερο Λογισμικό. Το Ελεύθερο Λογισμικό υπερασπίζει το δικαίωμα διαμοιρασμού με άλλους. Συνεπώς, όταν οι εταιρείες Ελεύθερου Λογισμικού εμπορεύονται το λογισμικό τους δεν μπορούν να γνωρίζουν πόσοι άνθρωποι τελικά θα το χρησιμοποιήσουν. Γίνεται αδύνατη η εκτίμηση του συνολικού ποσού των οφειλόμενων δικαιωμάτων στους κατόχους των πατεντών· οι επιχειρήσεις Ελεύθερου Λογισμικού δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν εκείνες του ιδιοκτησιακού και το Ελεύθερο Λογισμικό στο σύνολό του θα υπονομευτεί.