Δράσεις

Ρωτήστε τους υποψήφιους πολιτικούς για το Ελεύθερο Λογισμικό!

ballot box

Η πρό(σ)κληση προς τους πολιτικούς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο να απαντήσουν σχετικά με τη θέση τους για το Ελεύθερο Λογισμικό είναι μια σημαντική διαχρονική δραστηριότητα. Κυρίως κατά την περίοδο των εκλογών, η δέσμευση υποψηφίων και κομμάτων σε ερωτήσεις σχετικές με το λογισμικό μπορεί να έχουν ισχυρό αντίκτυπο.

Πώς να ρωτήσετε τους υποψηφίους σας

Πότε να ρωτήσετε

Οποιαδήποτε ώρα είναι κατάλληλη για να ρωτήσετε τους υποψηφίους σας για το Ελεύθερο Λογισμικό, αλλά η περίοδος των εκλογών σάς δίνει μια ιδιαίτερα καλή δυνατότητα καθώς τότε οι πολιτικές, οι υποσχέσεις και οι σκοποί των πολιτικών και των κομμάτων τραβούν την προσοχή των πολιτών. ΤΟ FSFE διατηρεί ένα ημερολόγιο τύπου wiki των εκλογών στην Ευρώπη το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εντοπίσετε τον καλύτερο χρόνο εκκίνησης για τη δική σας εκστρατεία 'ρωτήστε τους υποψηφίους'. Η εγκυρότητα του ημερολογίου επαφίεται σε πληροφορίες από την κοινότητα οπότε είστε ευπρόσδεκτοι να το ενημερώσετε και να το βελτιώσετε εαν θέλετε.

Τι ερωτήσεις να θέσετε

Πριν να αρχίσετε να θέτετε ερωτήσεις θα πρέπει να σκεφτείτε σχετικά με το τι θέλετε να ρωτήσετε. Σας συνιστούμε να πάρετε μια ιδέα από τους διάφορους τομείς δραστηριοτήτων, τα νέα, καθώς επίσης και ζητήματα που ήδη έχουν τεθεί ως τροφή για σκέψη για τις δικές σας ερωτήσεις

Πώς να έρθετε σε επαφή με υποψήφιους πολιτικούς

Πώς να επικοινωνήσετε με πολιτικά κόμματα

Πώς να αυξήσετε τoν αντίκτυπο των δράσεών σας

Επιτυχείς δράσεις

Σχετικά Νέα

Bundestagswahl: Was sollen Kandidatinnen und Parteien zu Freier Software gefragt werden?

18 February 2013:

Was sind die Positionen der Parteien zu Freier Software? Das will die Free Software Foundation Europe (FSFE) dieses Jahr für die Bundestagswahl herausfinden. Wie bereits bei den letzten Landtagswahlen, wird die FSFE sogenannte Wahlprüfsteine zur Beantwortung an die Parteien schicken und diese auswerten.

Nordrhein-Westfalen: Softwarepatente - Nein! Offene Standards - Ja!

08 May 2012:

Die Free Software Foundation Europe veröffentlichte heute ihre Freie-Software-Wahlprüfsteine für die Wahl zum Landtag Nordrhein-Westfalens am 13. Mai 2012. Alle hier aufgeführten Parteien konnten Stellung nehmen zu Fragen über die Umsetzung Offener Standards, den Einsatz Freier Software in der Bildung, Werbung für unfreie Software auf Webseiten der öffentlichen Verwaltung, Probleme der Herstellerabhängigkeit, Kontrolle über mobile Endgeräte, Softwarepatente und die generelle Förderung Freier Software.

Schleswig-Holstein - Positive Signale für die Entwicklung und Förderung Freier Software

02 May 2012:

Die Free Software Foundation Europe veröffentlicht heute ihre Freie-Software-Wahlprüfsteine für die Wahl zum Landtag Schleswig-Holsteins am 6. Mai 2012. Alle hier aufgeführten Parteien konnten Stellung nehmen zu Fragen über die generelle Förderung von Freier Software, dem Problem der Herstellerabhängigkeit bei unfreier Software, Offene Standards, dem Einsatz von Freier Software in der Bildung, Werbung für unfreie Software auf Webseiten der öffentlichen Verwaltung sowie zu Softwarepatenten.

Saarland - Nur wenige deutliche Aussagen zu Freier Software

22 March 2012:

Die Free Software Foundation Europe veröffentlicht heute ihre Freien-Software-Wahlprüfsteine für die Wahl zum Landtag des Saarlandes am 25. März. Die Parteien konnten Stellung nehmen zu Fragen über die generelle Förderung von Freier Software, dem Problem der Herstellerabhängigkeit bei unfreier Software, Offenen Standards, dem Einsatz von Freier Software in der Bildung, Werbung für unfreie Software auf Webseiten der öffentlichen Verwaltung sowie zu Softwarepatenten.

Freie Software in den schweizer National- und Ständeratswahlen

19 September 2011:

Im Rahmen der am 23. Oktober 2011 stattfindenden National- und Ständeratswahlen in der Schweiz hat die Zürcher Fellowshipgruppe der FSFE eine Politikerbefragung zu Freie Software durchgeführt.