Δράσεις

Ρωτήστε τους υποψήφιους πολιτικούς για το Ελεύθερο Λογισμικό!

ballot box

Η πρό(σ)κληση προς τους πολιτικούς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο να απαντήσουν σχετικά με τη θέση τους για το Ελεύθερο Λογισμικό είναι μια σημαντική διαχρονική δραστηριότητα. Κυρίως κατά την περίοδο των εκλογών, η δέσμευση υποψηφίων και κομμάτων σε ερωτήσεις σχετικές με το λογισμικό μπορεί να έχουν ισχυρό αντίκτυπο.

Πώς να ρωτήσετε τους υποψηφίους σας

Πότε να ρωτήσετε

Οποιαδήποτε ώρα είναι κατάλληλη για να ρωτήσετε τους υποψηφίους σας για το Ελεύθερο Λογισμικό, αλλά η περίοδος των εκλογών σάς δίνει μια ιδιαίτερα καλή δυνατότητα καθώς τότε οι πολιτικές, οι υποσχέσεις και οι σκοποί των πολιτικών και των κομμάτων τραβούν την προσοχή των πολιτών. ΤΟ FSFE διατηρεί ένα ημερολόγιο τύπου wiki των εκλογών στην Ευρώπη το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εντοπίσετε τον καλύτερο χρόνο εκκίνησης για τη δική σας εκστρατεία 'ρωτήστε τους υποψηφίους'. Η εγκυρότητα του ημερολογίου επαφίεται σε πληροφορίες από την κοινότητα οπότε είστε ευπρόσδεκτοι να το ενημερώσετε και να το βελτιώσετε εαν θέλετε.

Τι ερωτήσεις να θέσετε

Πριν να αρχίσετε να θέτετε ερωτήσεις θα πρέπει να σκεφτείτε σχετικά με το τι θέλετε να ρωτήσετε. Σας συνιστούμε να πάρετε μια ιδέα από τους διάφορους τομείς δραστηριοτήτων, τα νέα, καθώς επίσης και ζητήματα που ήδη έχουν τεθεί ως τροφή για σκέψη για τις δικές σας ερωτήσεις

Πώς να έρθετε σε επαφή με υποψήφιους πολιτικούς

Πώς να επικοινωνήσετε με πολιτικά κόμματα

Πώς να αυξήσετε τoν αντίκτυπο των δράσεών σας

Επιτυχείς δράσεις

Σχετικά Νέα