Vrije Software PDF lezers

Petitie voor het verwijderen van advertenties voor niet-vrije software op publieke websites

Wij, de ondergetekenden, verklaren hierbij dat we ons uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verzetten het adverteren van niet-vrije software-producten op overheidswebsites.

Zulke reclame maakt inbreuk op de onpartijdigheid en moedigt burgers aan om technologie te gebruiken die hun vrijheid onnodig beperkt. De rol van de overheid is niet om bepaalde marktpartijen te steunen en anderen niet, in het bijzonder als dit bijdraagt aan het in stand houden van de monopolies van wereldwijde softwarebedrijven.

In uitleg over hoe gebruik te maken van de digitale bronnen de ze ter beschikking stellen, zouden overheidsinstanties duidelijk moeten maken dat er meerdere methoden beschikbaar zijn, en de voorkeur moeten geven aan technologieën die de digitale rechten van de gebruikers niet beperken; door te linken naar PDFreaders.org, bijvoorbeeld.

Vrije Software garandeert het recht van de gebruiker om de software in gebruik te gebruiken (voor elk doel), bestuderen (zonder geheimen), delen (met iedereen), en verbeteren. Publieke instanties zouden hun documenten in formaten moeten publiceren die gelezen kunnen worden met Vrije Software. Er bestaan immers veel Vrije Software applicaties voor het lezen van zulke documenten. Overheden zouden burgers naar vrijheid moeten leiden, en ze aan moeten moedigen om gebruik te maken van deze applicaties.

Hartelijke groet,

De ondergetekendeAlle informatie verkregen via dit formulier bedient exclusief het management van de PDF readers-campagne. Als u van de lijst van ondertekenaars verwijderd wilt worden of informatie wilt over hoe de informatie is opgeslagen, neemt u dan a.u.b. contact op met pdfreaders@lists.fsfe.org.

Lijst van ondertekenaars

Organisaties (90)

Bedrijven (63)

Individuen (2731)