Αίτηση για το συνέδριο: Η Έρευνα στο Ελεύθερο Λογισμικό και η Κοινωνία των Πολιτών

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να παρακολουθήσετε το τεχνικό συνέδριο Η Έρευνα στο Ελεύθερο Λογισμικό και η Κοινωνία των Πολιτών στο Βελιγράδι στις 4 Δεκεμβρίου 2007. Για περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση πηγαίνετε στη σελίδα Η Έρευνα στο Ελεύθερο Λογισμικό και η Κοινωνία των Πολιτών.

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την αίτησή σας πριν από τις 9 Νοεμβρίου!

Στοιχεία επικοινωνίας

Όνομα:

Διεύθυνση:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Τηλέφωνο:

Στοιχεία οργανισμού

Αν θα θέλατε να παρακολουθήσετε αυτή την εκδήλωση ως αντιπρόσωπος συγκεκριμένου οργανισμού, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τις κατωτέρω απαιτούμενες πληροφορίες.

Όνομα οργανισμού:

Η θέση σας στον οργανισμό:

Τύπος οργανισμού:

(πχ, ΜΚΟ, εταιρία, δημόσιος οργανισμός)

Κίνητρο συμμετοχής

Θα θέλαμε μα γνωρίζουμε λίγα πράγματα σχετικά με τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να παρακολουθήσετε αυτή την εκδήλωση και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Παρακαλούμε εξηγήστε με συντομία πώς η συμμετοχή σας στην εκδήλωση θα ωφελήσει εσάς ή τον οργανισμό σας και ποια θα είναι η συμβολή σας.

Έξοδα μετακίνησης και διαμονής

Το πρόγραμμα STACS μπορεί, αν το επιθυμείτε, να καλύψει λογικά έξοδα της μετακίνησης και της διαμονής σας. Παρακαλούμε υποδείξτε παρακάτω αν χρειάζεστε κάλυψη εξόδων.

Έξοδα ταξιδιού:

Ναί, θα χρειαζόμουν κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής.

Παρακαλούμε μη σημειώσετε τίποτα εδώ: