Inschrijving voor Free Software Research and Civil Society

Bedankt voor uw interesse om deel te nemen aan de Free Software Research and Civil Society workshop in Belgrado op 4 december 2007. U kan meer informatie vinden over dit evenement op de Free Software Research and Civil Society pagina.

Verstuur deze inschrijving zeker voor 9 november!

Contactinformatie

Naam:

Adres:

E-mail:

Telefoon:

Details over uw organisatie

Als u deel neemt als vertegenwoordiger van een bepaalde organisatie, gelieve onderstaande informatie in te vullen.

Naam van de organisatie:

Uw functie in de organisatie:

Type van organisatie:

(vb: NGO, bedrijf, overheid)

Motivatie voor uw deelname

Wij zouden graag weten waarom u aan dit evenement wil deelnemen en waarom u denkt dat dit evenement u in de toekomst van nut kan zijn. Leg alstublieft kort uit op welke manier dit evenement kan bijdrage aan de activiteiten van u of uw organisatie en ook wat u kan bijdragen aan dit evenement.

Reis- en verblijfskosten

Het STACS-project kan, indien u dat wenst, aan redelijk deel van de reis- en verblijfskosten terugstorten. Duid hieronder aan of u hiervoor in aanmerking wil komen.

Reisuitgaven:

Ja, het is nodig dat een deel van mijn reis- en verblijfskosten worden teruggestort.

Vul hier niets in: