Τα σχολεία πρέπει να διδάσκουν στα παιδιά να είναι καλά μέλη της Κοινότητας και, άρα, τα σχολεία δεν πρέπει να προσφέρουν κατάρτιση στη χρήση προϊόντων εταιρειών που δεν σέβονται την ελευθερία.

Πλεονεκτήματα

Σχετικές σελίδες

Πηγές για περισσότερες πληροφορίες