Arsim

Përparësitë

Shkollat do të duhej t’u mësonin fëmijëve të jenë anëtarë të mbarë të bashkësisë, dhe shkollat nuk do të duhej të ofronin ushtrim në produkte nga kompani që nuk respektojnë lirinë.

Faqe që kanë lidhje

Burime për informacion të mëtejshëm