Logotip i ilustracije

Pokroviteljski gumbi

Kako bi svojim donatorima dao mogućnost da javno obznane svoj doprinos, FSFE ima pokroviteljske gumbe.

Logotip

logo
vektorski format: [svg]

stars
vektorski format: [svg]

Uvjeti korištenja

FSFE-ov logotip ne smijete koristiti na način koji bi se mogao protumačiti kao FSFE-ova podrška određenim aktivnostima, web-stranicama, proizvodima ili entitetima bez prethodnog odobrenja FSFE-a. Molimo kontaktirajte <contact@fsfe.org> ako želite saznati je li namjena prikladna i prihvatljiva za određeni kontekst.