Γραφικά & Καλλιτεχνική δημιουργία

Κουμπιά χορηγιών

Το FSFE για να δόσει στους δωροθέτες τη δυνατότητα να ανακοινώνουν δημόσια τη συνεισφορά τους, προσφέρει κουμπιά χορηγιών.

Λογότυπο

logo
vector format: [svg]

stars
vector format: [svg]

Όροι χρήσης

Tο Λογότυπο του FSFE δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται με τρόπο που θα ήταν δυνατό να κατανοηθεί ως επιδοκιμασία ορισμένων δραστηριοτήτων, κεντρικών ιστοσελίδων, προϊόντων ή οντοτήτων χωρίς προηγούμενη συναίνεση του FSFE. Παρακαλούμε ελάτε σε επαφή με τη διεύθυνση <contact@fsfe.org> αν επιθυμείτε να γνωρίζετε αν η προτιθέμενη χρήση από μέρους σας είναι κατάλληλη και αν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε ορισμένα πλαίσια.