Τύπος

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) είναι μία φιλανθρωπική οργάνωση για την ενίσχυση των χρηστών τεχνολογίας ώστε να έχουν τον έλεγχο. Το λογισμικό επηρεάζει σε βάθος όλες τις πτυχές της ζωής μας· και είναι σημαντικό η τεχνολογία αυτή να μας ενισχύει αντί να μας περιορίζει. Το Ελεύθερο Λογισμικό δίνει σε όλους τα δικαιώματα να χρησιμοποιούν, να κατανοούν, να προσαρμόζουν και να μοιράζονται το λογισμικό. Τα δικαιώματα αυτά βοηθούν για τη στήριξη άλλων βασικών δικαιωμάτων όπως την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία του τύπου και για το ιδιωτικό απόρρητο.

Το FSFE βοηθάει άτομα και οργανισμούς να κατανοήσουν πώς το Ελεύθερο Λογισμικό συμβάλλει στην ελευθερία, τη διαφάνεια και την αυτοδιάθεση. Διευρύνει τα δικαιώματα των χρηστών με την κατάργηση των φραγμών στην υιοθέτηση Ελεύθερου Λογισμικού, ενθαρρύνει τη χρήση και την ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού και παρέχει πηγές ώστε όλοι να μπορούν να προβάλλουν το Ελεύθερο Λογισμικό στην Ευρώπη.

Δείτε τα Δελτία Τύπου

Με την εγγραφή σας στην ενημερωτική ροή ή στους καταλόγους παραληπτών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να ενημερώνεστε με τα τελευταία νέα από τον κόσμο του Ελεύθερου Λογισμικού.

Για άμεση ενημέρωση και σημαντικές ειδήσεις μπορείτε επίσης να μας ακολουθείτε στην Identi.ca ή στο Twitter.

Ερωτήσεις

Παρακαλούμε απευθύνετε τις ερωτήσεις σας στο press@fsfeurope.org, ή στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Free Software Foundation Europe e.V.
Schönhauser Allee 6/7
10119 Berlin
Germany

Τηλέφωνο: +49-30-27595290

Για γενικές ερωτήσεις, παρακαλούμε δείτε τις πληροφορίες επικοινωνίας.

Πηγές