Αυτή η μετάφραση μπορεί να είναι ξεπερασμένη με πρωτότυπο κείμενο. Παρακαλώ βοηθήστε μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμα μας στην μητρική τους γλώσσα.

Περίγραμμα

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) είναι μία φιλανθρωπική οργάνωση για την ενίσχυση των χρηστών τεχνολογίας ώστε να έχουν τον έλεγχο.

Το λογισμικό επηρεάζει σε βάθος όλες τις πτυχές της ζωής μας: και είναι σημαντικό η τεχνολογία αυτή να μας ενισχύει αντί να μας περιορίζει. Το Ελεύθερο Λογισμικό δίνει σε όλους τα δικαιώματα να χρησιμοποιούν, να κατανοούν, να προσαρμόζουν και να μοιράζονται το λογισμικό. Τα δικαιώματα αυτά βοηθούν για τη στήριξη άλλων βασικών δικαιωμάτων όπως την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία του τύπου και για το ιδιωτικό απόρρητο.