Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ενθαρρύνει τους χρήστες να ελέγξουν την τεχνολογία.

Το λογισμικό επηρεάζει σε βάθος όλες τις πτυχές της ζωής μας. Είναι σημαντικό η τεχνολογία αυτή να μας ενισχύει αντί να μας περιορίζει. Το ελεύθερο λογισμικό παρέχει σε όλους το δικαίωμα να το χρησιμοποιούν, να το καταλαβαίνουν, να το προσαρμόζουν, και να το μοιράζονται. Με τη σειρά τους αυτά τα δικαιώματα ενισχύουν θεμελιώδεις ελευθερίες όπως την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία του τύπου, και το ιδιωτικό απόρρητο.

Το ΕΙΕΛ βοηθά άτομα και οργανισμούς να κατανοήσουν πώς το ελεύθερο λογισμικό συμβάλλει στην ελευθερία, τη διαφάνεια και την αυτοδιάθεση. Διευρύνει τα δικαιώματα των χρηστών μέσα από την κατάργηση των φραγμών στην υιοθέτηση ελεύθερου λογισμικού, ενθαρρύνει τον κόσμο να χρησιμοποιεί και να αναπτύσσει ελεύθερο λογισμικό, και παρέχει υλικό για να επιτρέψει σε οποιονδήποτε να προωθήσει περαιτέρω το ελεύθερο λογισμικό στην Ευρώπη.

Μάθετε περισσότερα για εμάς

Σχετικά με το Ίδρυμα

Ελάτε σε επαφή μαζί μας