Η μετάφραση μπορεί να είναι ξεπερασμένη με πρωτότυπο κείμενο. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμα μας στην μητρική τους γλώσσα.

Οι Δωρητές μας

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όποιον υποστηρίζει τη δραστηριότητά μας. Οι συνεισφορές σας ως εθελοντής, Μέλος ή χορηγός καθιστούν την εργασία μας εφικτή. Η κατανεμημένη στήριξη διασφαλίζει την ανεξαρτησία μας, γι' αυτό κάθε μικρή συμβολή είναι σημαντική. Δείξτε δημόσια τη δωρεά σας με τα γραφικά για τις χορηγίες ή παραμείνετε ανώνυμοι.

Χρυσοί Δωρητές1

Οι χρυσοί δωρητές έχουν δωρίσει 1000 ευρώ ή περισσότερα ανά μήνα, ή 12,000 ευρώ ή περισσότερα σε ένα έτος.

Huawei Huawei
Linuxhotel Villa Vogelsang Linuxhotel Villa Vogelsang
Red Hat Red Hat
Reinhard Wiesemann Reinhard Wiesemann
Siemens Siemens

Ασημένιοι Δωρητές

Οι ασημένιοι δωρητές έχουν δωρίσει 200 ευρώ ή περισσότερα ανά μήνα, ή 2400 ευρώ ή περισσότερα σε ένα έτος.

AVM AVM
freiheit.com technologies freiheit.com technologies
Heinlein Support Heinlein Support
Intevation GmbH Intevation GmbH
Keyfactor Keyfactor
Linux Foundation Linux Foundation
Luca Bonissi Luca Bonissi
Menzel IT Menzel IT
Open Invention Network Open Invention Network
sysmocom - systems for mobile communications sysmocom - systems for mobile communications
Thomas Etter Thomas Etter

Χάλκινοι Δωρητές

Οι χάλκινοι δωρητές έχουν δωρίσει 40 ευρώ ή περισσότερα ανά μήνα, ή 480 ευρώ ή περισσότερα σε ένα έτος.

Άλλοι Δωρητές

Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε εκείνους τους δωρητές που προτίμησαν να παραμείνουν ανώνυμοι, και τις εκατοντάδες δωρητών και Μελών που δώρισαν μικρότερα ποσά, πολλοί από αυτούς στη διάρκεια πολλών ετών. Κάθε οικονομική συνεισφορά, ανεξάρτητα αν είναι μεγάλη ή μικρή, είναι σημαντική για την εργασία μας, και στην πραγματικότητα, αυτές οι πολυάριθμες μικρότερες δωρεές αποτελούν το ένα τρίτο της συνολικής χρηματοδοτικής εισροής.

Ο κατάλογος με τις δωρεές υλικού βρίσκεται στην ιστοσελίδα με τις δωρεές υλικού. Εκεί, θα βρείτε επίσης πληροφορίες για το πώς να μας υποστηρίξετε με εξοπλισμό.

Υποσημειώσεις

  1. Για να δείτε ποιοι δωρητές συνεισφέρουν για περισσότερο από 10% επισκεφθείτε τις ετήσιες σελίδες για τους δωρητές μας.