Συνοπτική παρουσίαση της ταμειακής ροής του FSFE

Οι δωρεές σας μας επιτρέπουν να λειτουργούμε. Θα θέλαμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα να δείτε πώς έχουν χρησιμοποιηθεί τα χρήματα τα προηγούμενα χρόνια.

2014

Συνολικά Έσοδα:      387,139.12
Συνολικά Έξοδα:      378,251.92
[ προϋπολογισμοί 2014 ]

2013

Συνολικά Έσοδα:      418,259.73
Συνολικά Έξοδα:      399,555.22
[ προϋπολογισμοί 2013 ]

2012

Συνολικά Έσοδα:      343,377.52
Συνολικά Έξοδα:      371,167.82
[ προϋπολογισμοί 2012 ]

2011

Συνολικά Έσοδα:      332,514.52
Συνολικά Έξοδα:      285,446.67
[ προϋπολογισμοί 2011 ]

2010

Συνολικά Έσοδα:      297,700.31
Συνολικά Έξοδα:      288,535.09
[ προϋπολογισμοί 2010 ]

2009

Συνολικά Έσοδα:      201,539.90
Συνολικά Έξοδα:      264,178.80
[ προϋπολογισμοί 2009 ]

2008

Συνολικά Έσοδα:      EUR 383,221.44
Συνολικά Έξοδα:      EUR 303,419.19
[ προϋπολογισμοί 2008 ]

2007

Συνολικά Έσοδα:      EUR 284,983.36
Συνολικά Έξοδα:      EUR 305,330.31
[ προϋπολογισμοί 2007 ]

2006

Συνολικά Έσοδα:      EUR 240,175.09
Συνολικά Έξοδα:      EUR 223,259.89
[ προϋπολογισμοί 2006 ]

2005

Συνολικά Έσοδα:      EUR 124,124.11
Συνολικά Έξοδα:      EUR 124,120.40
[ προϋπολογισμοί 2005 ]

2004

Συνολικά Έσοδα:      EUR 80,857.38
Συνολικά Έξοδα:      EUR 81,380.99
[ προϋπολογισμοί 2004 ]

2003

Συνολικά Έσοδα:      EUR 59,853.59
Συνολικά Έξοδα:      EUR 50,635.82
[ προϋπολογισμοί 2003 ]

2002

Συνολικά Έσοδα:      EUR 58,740.83
Συνολικά Έξοδα:      EUR 51,082.47
[ προϋπολογισμοί 2002 ]

2001

Συνολικά Έσοδα:      EUR 17,255.87
Συνολικά Έξοδα:      EUR 12,507.71
[ προϋπολογισμοί 2001 ]