Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Cash flow

Income and Expenses 2013

Income EUR
Donations1 251,601.43
Fellowship contributions and membership fees 129,799.49
Paid services 19,708.58
Merchandise 16,909.00
Interest and currency exchange gains 241.23
Total income 418,259.73
Expenses EUR
Basic infrastructure costs2 76,926.46
Public Awareness3 120,452.58
Fellowship 53,054.13
Legal work 88,673.48
Policy work 53,006.47
Merchandise 7.442,10
Total expenses 399,555.22
Surplus 18,704.51

Footnotes

  1. A list of all FSFE donors that did not wish anonymity is available on the ThankGNUs list.
  2. Includes personnel and office costs for management and administration, technical infrastructure, fees from tax consultant and lawyer, and bank fees.
  3. All activities of FSFE that create and foster public awareness about Free Software. This includes booths at fairs and other public events, public speeches, and information material.