Περίγραμμα

Το δίκτυο των FSF*

The FSF network
Το FSFE είναι ένας από τους τέσσερις οργανισμούς για το Ελεύθερο Λογισμικό.

Ο ακόλουθοι οργανισμοί είναι ομοθυγατρικοί οργανισμοί του FSFE σε ένα παγκόσμιο FSF δίκτυο. Συνεργαζόμαστε σε ζητήματα Ελεύθερου Λογισμικού, ο καθένας με το δικό του πολιτιστικό υπόβαθρο. Τα FSF είναι νομικά, οικονομικά και προσωπικά ανεξάρτητα μεταξύ τους, και όπως σε κάθε δίκτυο, το δίκτυο των FSF* σχηματίζεται από τη διασύνδεση των συστατικών του.