SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Kujdes: Kjo faqe mund të jetë e vjetruar kundrejt tekstin origjinal. Ju lutemi, përdorni këtë faqe që të shihni se si mund të ndihmoni te përkthimet dhe anë të tjera.

Rreth

Rrjeti i FSF-ve

Rrjeti i FSF-ve
FSFE-ja është një nga katër organizmat e Software-it të Lirë në botë.

Ne punojmë me grupe të tjera ndërkombëtare për nxitjen e Software-it të Lirë në çdo kontinent. Organizmat vijues janë sivëllezër të FSFE-së, dhe pjesë e rrjetit të Software-it të Lirë. Çdo organizëm ka sfondin e vet kulturor, dhe është i pavarur nga pikëpamja ligjore, financiare dhe operacionale.