Since 2001 the FSFE has been enhancing users' rights by abolishing barriers for software freedom. For 20 years we have been helping individuals and organisations to understand how Free Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.

For the next two decades we need your help. We want everyone to be able to control their technology. Free Software and its freedoms to use, study, share, and improve are the key to that goal.

Kujdes: Kjo faqe mund të jetë e vjetruar kundrejt tekstin origjinal. Ju lutemi, përdorni këtë faqe që të shihni se si mund të ndihmoni te përkthimet dhe anë të tjera.

Rreth

Rrjeti i FSF-ve

Rrjeti i FSF-ve
FSFE-ja është një nga katër organizmat e Software-it të Lirë në botë.

Ne punojmë me grupe të tjera ndërkombëtare për nxitjen e Software-it të Lirë në çdo kontinent. Organizmat vijues janë sivëllezër të FSFE-së, dhe pjesë e rrjetit të Software-it të Lirë. Çdo organizëm ka sfondin e vet kulturor, dhe është i pavarur nga pikëpamja ligjore, financiare dhe operacionale.