Kujdes: Kjo faqe mund të jetë e vjetruar kundrejt tekstin origjinal. Ju lutemi, përdorni këtë faqe që të shihni se si mund të ndihmoni te përkthimet dhe anë të tjera.

Rreth nesh

Free Software Foundation Europe është një organizëm jofitimprurës që fuqizon përdoruesit të kontrollojnë teknologjinë.

Software-i prek thellësisht krejt aspektet e jetës sonë; dhe është e rëndësishme që kjo teknologji të na fuqizojë, jo të na kufizojë. Software-i i Lirë i jep kujtdo të drejtën të përdorë, kuptojë, përshtatë dhe ndajë software-in me të tjerët. Këto të drejta janë përkrahje për të tjera liri themelore, të tilla si ajo e fjalës, shtypit dhe privatësisë.