Shtypi

Free Software Foundation Europe është një organizëm jofitimprurës që fuqizon përdoruesit të kontrollojnë teknologjinë. Software-i prek thellësisht krejt aspektet e jetës sonë; dhe është e rëndësishme që kjo teknologji të na fuqizojë, jo të na kufizojë. Software-i i Lirë i jep kujtdo të drejtën të përdorë, kuptojë, përshtatë dhe ndajë software-in me të tjerët. Këto të drejta janë përkrahje për të tjera liri themelore, të tilla si ajo e fjalës, shtypit dhe privatësisë.

FSFE-ja ndihmon individë dhe organizma të kuptojnë se si kontribuon Software-i i Lirë për liri, transparencë, dhe vetë-vetëndosje. Ajo zgjeron liritë e përdoruesve duke hequr pengesa ndaj adoptimit të Software-it të Lirë, nxit njerëzit të përdorin dhe zhvillojnë Software-in e Lirë, dhe ofron burime për t’i lejuar kujtdo të promovojë më tej Software-in e Lirë në Europë.

Merrni Njoftimet tona për Shtypin

Duke u pajtuar te prurjet tona të lajmeve ose te listat tona të postimeve mund të siguroni përditësimin me lajmet më të reja nga bota e Software-it të Lirë.

Për përditësime të atypëratyshme dhe lajme të menjëhershme mundeni edhe të na ndiqni në Identi.ca ose në Twitter.

Kërkesa

Ju lutemi, kërkesat drejtojini te press@fsfeurope.org, ose me postë te:

Free Software Foundation Europe e.V.
Schönhauser Allee 6/7
10119 Berlin
Germany

Telefon: +49-30-27595290

Për pyetje dhe kërkesa të përgjithsme, ju lutemi, shihni të dhëna tonat për kontakt.

Burime