Mbi

Misioni i FSFE-së

Free Software Foundation Europe është një organizëm jofitimprurës që fuqizon përdoruesit të kontrollojnë teknologjinë.

Software-i prek thellësisht krejt aspektet e jetës sonë. Është e rëndësishme që kjo teknologji të na fuqizojë, jo të na kufizojë. Software-i i Lirë i jep kujtdo të drejtën të përdorë, kuptojë, përshtatë dhe ndajë software-in me të tjerët. Këto të drejta janë përkrahje për të tjera liri themelore, të tilla si ajo e fjalës, shtypit dhe privatësisë.

Free Software Foundation Europe-a: