21665€ of 212000€

Your contribution really makes a difference! Support our work to help us promote software freedom and digital rights!

About

Мисията на ЕФСС

Европейската Фондация за Свободен Софтуер е неправителствена организация, чиято мисия е да помага на потребителите да контролират технологиите..

Употребата на софтуер засяга всички аспекти от нашия живот. Поради тази причина е много важно технологиите да ни помагат в постигането на нашите цели и задачи, а не да ни ограничават. Свободният Софтуер дава на всички правото да го използват, адаптират, да разберат как работи и споделят с други. Тези права подпомагат и гарантират други фундаментални права като свободата на словото и печата и неприкосновеността на личния живот и личните данни.

Европейската Фондация за Свободен Софтуер: