Внимание: Тази страница не е преведена все още. Това, което виждате по-долу е оригиналната версия на страницата. Моля, използвайте тази страница за да видите как може да помогнете с преводите и с други неща.

About

The FSF* network

The FSF network
FSFE is one of four Free Software organizations in the world.

We work with other international groups to promote Free Software on every continent. The following organisations are sister organisations of the FSFE, and part of the Free Software network. Each organisation has its own cultural background, and is legally, financially, and operationally independent.