This translation may be out of date with the оригиналния текст. Please help us to translate this and other pages on fsfe.org, so people can read our message in their native language.

За Нас

Европейската Фондация за Свободен Софтуер е неправителствена организация, чиято мисия е да помага на потребителите да контролират технологиите.

Употребата на софтуер засяга всички аспекти от нашия живот. Поради тази причина е много важно технологиите да ни помагат в постигането на нашите цели и задачи, а не да ни ограничават. Свободният Софтуер дава на всички правото да го използват, адаптират, да разберат как работи и споделят с други. Тези права подпомагат и гарантират други фундаментални права като свободата на словото и печата и неприкосновеността на личния живот и личните данни.