SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Информация за преводачи

ФССЕ е международна организация. Нашата цел е да достигнем до колкото се може повече хора и да ги включим в дейностите ни. За да постигнем това, ние искаме да направим публикациите достъпни на няколко езика.

Главна част от усилията за преводите засяга уеб страниците, особено непрестанно осъвременяваните страници като началната страница, страницата с новини или страницата със събития. Специална информация за това как да помогнете с преводите на уеб страниците може да бъде намерена на страницата с информация за преводачи на уеб страниците.

Но не само уеб страниците трябва да бъдат преведени. Информация за пресата, бюлетини, брошури и други текстове също стават по-широко разпространени с всеки допълнителен език, на който са достъпни.

Въпреки че в зависимост от автора, текстовете първоначално са написани на различни езици, ние използваме основно английския като отправна точка за по-нататъшни преводи. Ето за това се нуждаем най-вече от:

Опитът показва, че най-добри преводи се получават, когато се превежда от чужд на майчин език. Също така може да е добра идея да прочетете раздела "За нас", за да получите обща представа за идеите и ценностите стоящи зад ФССЕ

За някои езици съществува и Списък на често използвани понятия на който са налични и съответните им преводи

Преводите общо взето се съгласуват на пощенския списък на преводачите. Всеки желаещ да допринесе за преводите, може да се запише тук.

Текстовете за превод или проверка се изпращат на този списък заедно с указания към желаните езици. Който и да започне с превод изпраща отговор на списъка, за да избегне удвоената работа. Завършените преводи също се изпращат на списъка, за да се позволи на други да проверят превода и да предложат възможни подобрения. Обикновено оригиналните текстове и преводите се изпращат като прикрепени текстови файлове за удобство при копиране.

Теоретично екипът от преводачи за даден език има няколко члена, които се подпомагат и подкрепят взаимно, така че преводите за този език да не зависят само от един човек.

Преводите и корекциите на текстове са ценен принос към работата на ФССЕ и са отличен шанс непринудено да вземете участие в дейностите на организацията без дългосрочни задължения.