Bidra

Översättningar

Free Software Foundation Europe är en internationell organisation. Vi har som mål att nå ut till så många människor som möjligt och inkludera dem i våra aktiviteter för att främja, hjälpa och stödja frimjukvarurörelsen. För att uppnå detta vill vi göra våra publicerade texter och hemsida tillgänglig på flera språk.

En stor del av översättningsinsatsen gäller webbsidorna, framför allt de sidor som uppdateras regelbundet som startsidan, nyhetssidan och evenemangssidan. Vi tillhandahåller en del specialinformation för att hjälpa dig med webböversättning.

Men inte bara webbsidor behöver översättas: Pressmeddelanden, nyhetsbrev, broschyrer och informationsblad och andra texter blir också mer spridda med varje ytterligare språk dom finns tillgängliga i.

Eftersom FSFE är aktiva i många olika länder så finns texter även skrivna på olika språk. Vi använder huvudsakligen engelska som en startpunkt för att dela med oss dessa texter med andra delar av organisationen och för ytterligare översättningar. Därför behövs bidrag med att:

Erfarenhet visar att de bästa översättningsresultaten nås när personer översätter från ett främmande språk till deras modersmål. Att ha en god idé om vad FSFE är och om våra koncept och värderingar är en god idé innan man börjar översätta. För att hjälpa till med svåra ord och fraser underhåller vi en ordlista på över 15 språk som du kan förlita dig på när du råkar ut för teknisk terminologi eller bara vanliga sätt att uttrycka sig när man talar för FSFE.

Översättningar koordineras i allmänhet på översättningssändlistan, och alla som vill bidra med översättningar kan prenumerera på denna sändlista. Det är också här du bör söka efter hjälp om du tvekar eller när du vill samarbeta i större projekt. Eftersom vi redan har material tillgängligt på 30 språk är chansen stor att du kan hitta någon i organisationen som kan hjälpa dig.

Texter som skall översättas eller korrekturläsas skickas till denna sändlista med en referens till de önskade språken. Den som påbörjar en översättning skickar ett svar till sändlistan för att undvika dubbelarbete. Färdiga översättningar skickas även till sändlistan för att tillåta andra att korrekturläsa översättningen och föreslå eventuella korrigeringar. Både originaltexter och översättningar skickas normalt som rena bifogade textdokument för att minimera arbete med att kopiera och klistra-in.

Ideellt har översättningsgruppen för ett specifikt språk flera medlemmar som kan avbelasta och stödja varandra, så att översättningar till ett språk inte beror på endast en person.

Många av våra översättare är redan aktiva i andra fri mjukvaruprojekt utöver FSFE. Att hjälpa till med översättningsarbetet i FSFE stärker fri mjukvarumiljön i stort och ger folk, oberoende av nationalitet, en chans att lära sig mer om fri mjukvara.

Att översätta och korrekturläsa texter är ett värdefullt bidrag till arbetet som FSFE utför och en utsökt chans att spontant ta del i FSFE's aktiviteter utan långsiktiga åtaganden.

Navigering