Varning: Den här sidan har inte blivit översatt ännu. Vad du ser nedan är originalversionen av sidan. Använd denna sida för att få information om hur du kan hjälpa till med översättningar och andra saker.

About

The FSF* network

The FSF network
FSFE is one of four Free Software organizations in the world.

We work with other international groups to promote Free Software on every continent. The following organisations are sister organisations of the FSFE, and part of the Free Software network. Each organisation has its own cultural background, and is legally, financially, and operationally independent.