We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Aita kaasa

Tõlked

Euroopa Vaba Tarkvara Fond on rahvusvaheline organisatsioon. Meie eesmärgiks on jõuda nii paljude inimesteni kui võimalik ning kaasata neid vaba tarkvara liikumise reklaamimisse, edendamisse ja toetamisse. Selle saavutamiseks soovime, et avaldatud tekstid ja veebilehed oleksid kättesaadavad mitmetes keeltes.

Suure osa tõlgetest moodustavad veebilehtede tõlked, enamasti just sageli uuendatavad lehed nagu avaleht, uudiste lehekülg ja ürituste lehekülg. Kättesaadav on eraldi info veebilehtede tõlkimise kohta.

Lisaks veebilehtedele tõlgitakse ka pressiteateid, uudiskirju, brošüüre ja voldikuid ning muid tekste. Kõik need muutuvad iga tõlke abil kergemini kättesaadavaks ning levivad laiemalt.

Kuna Euroopa Vaba Tarkvara Fond on tegev paljudes erinevates riikides, on ka tekstid sageli kirjutatud erinevates keeltes. Enamasti kasutatakse tekstide jagamiseks inglise keelt ning edasised tõlked lähtuvad sellest. Seepärast vajame eriti abi, et

Kogemus näitab, et parim tulemus saavutatakse võõrkeelest emakeelde tõlkimisel. Enne tõlkima asumist on kasulik omada ülevaadet sellest, mis on Euroopa Vaba Tarkvara Fond ja millised on meie põhimõtted. Et abistada sind raskete sõnade ning fraasidega, on meil enam kui 15 keeles loend väljenditest, mida kasutada tehnilise terminoloogia tõlkimisel ning FSFE eest kõnelemisel.

Tõlkeid koordineeritakse enamasti tõlkijate meililisti kaudu ja kõigil, kes soovivad tõlkimisele kaasa aidata, on võimalik listiga liituda. See on koht, kust saab kahtluse korral abi otsida. Samuti tehakse suuremate projektide puhul selle kaudu koostööd teiste tõlkijatega. Kuna materjalid on juba kättesaadavad enam kui 30 keeles, on suur tõenäosus leida keegi, kes on valmis sind aitama.

Tõlkimiseks või kontrollimiseks mõeldud tekstid saadetakse listi viitega soovitavale keelele. See, kes alustab tõlget, saadab vastuse listi, et vältida topelttööd. Valminud tõlked saadetakse samuti listi, et teised saaksid tõlke üle kontrollida ning parandusi ja täiustusi pakkuda. Nii originaaltekst kui ka tõlge saadetakse enamasti laiali tekstifailina, et vähendada kopeerimisvaeva.

Ideaalis koosneb ühe keele tõlketiim mitmest liikmest, kes aitavad ja toetavad üksteist, nii et tõlge mõnda keelde ei sõltu vaid ühest inimesest.

Paljud meie tõlkijatest on juba aktiivsed teistes vaba tarkvara projektides lisaks Euroopa Vaba Tarkvara Fondile. FSFE tekstide tõlkimisele kaasaaitamine tugevdab vaba tarkvara kogukonda ning annab keelest ja rahvusest sõltumata kõigile võimaluse vabast tarkvarast rohkem teada saada.

Tekstide tõlkimine ja kontrollimine on väärtuslik abi Euroopa Vaba Tarkvara Fondile ning suurepärane võimalus võtta osa FSFE tegevustest, sidumata end pikemaajaliste kohustustega.

Vaata lisaks