We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

This translation may be out of date with the originaaliga. Please help us to translate this and other pages on fsfe.org, so people can read our message in their native language.

Väljendiloend tõlkijatele

Spetsiifilised terminid ja nende tõlked

Me proovime kasutada üht ja sama tõlget järgnevate ingliskeelsete terminite puhul, et saavutada ühtne keelekasutus.

inglise keel eesti keel märkused
associate organisation partnerorganisatsioon Lisainfo jaoks tutvu partnerorganisatsioonide lehega.
chapter haru (FSFE juriidilise isiku tähenduses)
compulsory licensing kohustuslik litsentseerimine  
contributor panustaja (sponsorlustase)
coordinator koordinaator (FSFE projekti või riigitiimi koordinaator)
copyright autoriõigus, autoriõigusega kaitsma  
deputy coordinator abikoordinaator (FSFE projekti või riigitiimi teine koordinaator)
Digital Restrictions Management (DRM) digitaalne piiranguhaldus  
Directorate-General (DG) peadirektoraat (Euroopa Liidu valitsusasutus)
Executive Director FSFE tegevjuht Lisainfo jaoks tutvu põhikirjaga.
European Commission Euroopa Komisjon  
European Council Euroopa Ülemkogu  
European Court Euroopa Kohus  
European Patent Office Euroopa Patendiamet  
executive committee täitevkomitee Lisainfo jaoks tutvu näidispõhikirjaga harudele.
extended executive committee laiendatud täitevkomitee Lisainfo jaoks tutvu näidispõhikirjaga harudele.
fee tasu Kasutatakse tihti seoses standardite või patentidega. Võib sõltuda kontekstist.
Fellow Vennas, Vennaskonna liige  
Fellowship Vennaskond  
Free Software vaba tarkvara  
Free Software community vaba tarkvara kogukond  
Freedom Party vabaduspidu Vaba tarkvara entusiastide pidu.
FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe FSFE / Euroopa Vaba Tarkvara Fond "FSF Euroopa" pole enam kasutuses. Sõltuvalt kontekstist kasutatakse "FSFEd" või "Euroopa Vaba Tarkvara Fondi".
General Assembly (GA) peaassamblee FSFE kõrgeim organ
GNU Project GNU projekt  
hub kese (FSFE tsentraalse juriidilise isiku tähenduses)
"intellectual property" "intellektuaalomand" Kasutada vaid jutumärkides!
mailing list postiloend, meililist  
non-profit vabaühendus  
patron patroon (sponsorlustase)
President of the FSFE Euroopa Vaba Tarkvara Fondi president  
sister organisation sõsarorganisatsioon  
smart card kiipkaart (Vennaskonna kaart) Vältida terminit "krüptokaart", kuna see võib põhjustada probleeme kaubamärkidega.
software patent tarkvarapatent  
supporter toetaja (sponsorlustase)
sustaining contributor oluline panustaja (sponsorlustase)
trademark kaubamärk  
UN World Summit on Information Society ÜRO infoühiskonna tippkohtumine
volunteer vabatahtlik (isik, kes töötab oma vabast ajast FSFE heaks)

Standardtekstid

Kasutamiseks Euroopa Vaba Tarkvara Fondi poolt

Pressiteadete jalus

   Euroopa Vaba Tarkvara Fondist

   Euroopa Vaba Tarkvara Fond (FSFE) on vabaühendus, mis on aktiivne
   mitmetes Euroopa riikides ning osaleb paljudes üleilmsetes tegemistes.
   Ligipääs tarkvarale määrab osaluse digitaalses ühiskonnas.
   Nii võrdse osaluse kui ka konkurentsivabaduse kindlustamiseks
   infoajastul on Euroopa Vaba Tarkvara Fond pühendunud vaba tarkvara
   edendamisele. Vabadus kasutada, uurida, muuta ja kopeerida
   defineerib vaba tarkvara. 2001. aastal asutatud FSFE kindlustab vaba
   tarkvara poliitiliselt ja juriidiliselt, toetab vaba tarkvara
   arendamist ja seeläbi vabadust ning harib rahvast nendes küsimustes.

   https://fsfe.org/
  

Uudiskirjade jalus

   Loend kõigist FSFE uudiskirjadest on leitav aadressil
   https://fsfe.org/news/newsletter.html
  

Mitmete Vennaste e-kirjade allkiri

   Ühine Vennaskonnaga ja kaitse oma vabadust!   (https://my.fsfe.org/donate)
  

Kasutamiseks vabaduse rakkerühma poolt

Pressiteadete jalus

   Vabaduse rakkerühmast

   Vabaduse rakkerühm on Euroopa Vaba Tarkvara Fondi üksus, mille
   eesmärgiks on aidata inimestel mõista vaba tarkvara litsentseerimist
   ning sellega seonduvaid võimalusi. Me pakume konsultatsioone, aitame
   läbi viia suuremaid taristut puudutavaid tegevusi ning tegeleme
   FSFE juriidiliste küsimustega. Meie eesmärkideks on jagada teavet
   vaba tarkvara juriidikast, kaitsta vaba tarkvara projektide huve,
   ühendada eksperte ning aidata teistel huvigruppidel samu eesmärke
   saavutada. Me usume positiivsesse konstruktiivsesse dialoogi ning
   taotleme ja toetame vaba tarkvara pikaajalist jätkusuutlikkust.