This translation may be out of date with the text original. Please help us to translate this and other pages on fsfe.org, so people can read our message in their native language.

Glossari per a la traducció

Aquesta pàgina recull les traduccions d'alguns termes recorrents en el lloc web fsfe.org. Per a suggerir, afegir o debatre, escriviu a translators@lists.fsfe.org

Anglès Català Notes
associate organisation organització associada  
chancellor president Asegurar-se que el context deixa clar que es refiereix al president d'una secció nacional, no al president de l'FSFE
chapter secció Les diferents seccions nacionals de l'FSFE
company empresa  
compulsory licensing llicència obligatòria  
coordinator coordinador  
computer implemented inventions invents implementats en ordenador Patents: directiva de patents de la UE
contributor col·laborador  
crypto card targeta criptogràfica L'smartcard que reben els Fellows de l'FSFE
European Council Consell Europeu  
European Court Tribunal Europeu  
European Patent Office Oficina Europea de Patents  
Fellowship (es deixa igual, amb majúscula) El programa Fellowship de l'FSFE
Fellow (es deixa igual, amb majúscula) Membre del programa Fellowship de l'FSFE
Free Software Programari Lliure Sempre en majúscules
FSFE / FSF Europe FSFE / FSF Europa Pot anar precedit de l'article "L'"
GNU Project Projecte GNU Respectar les majúscules
hub (igual) (és la secció central de l'FSFE, costituïda a Alemània)
"intellectual property" «propietat intel·lectual» Aquesta expressió ha d'anar sempre entre cometes
mailing list Llista de correu  
non-profit Sense ànim de lucre  
patron (igual) Títol per a qui aporta donacions a l'FSFE
sister organizations organitzacions germanes Les organitzacions germanas (o bessones) de l'FSFE: L'FSF, l'FSFLA i l'FSF Índia
software programari  
supporter promotor Títol per a qui aporta donacions a l'FSFE
sustaining contributor   Títol per a qui aporta donacions a l'FSFE
software patent patent de programari  
UN World Summit on Information Society (WSIS) Cimera Mundial sobre la Societat de la Informació (CMSI)  
Freedom Task Force (FTF) (igual) l'FTF de l'FSFE

Plantilles per a altres documents

Peu per a notes de premsa

    Sobre la Free Software Foundation Europa

    La Free Software Foundation Europa (FSFE) és una organització
    no governamental sense ànim de lucre dedicada a tots els aspectes del Programari
    Lliure a Europa. L'accès al programari determina qui pot participar
    en la societat digital. Així, les llibertats d'ús, còpia, modificació i
    redistribució de programari - tal com està descrit a la definició de Programari Lliure -
    permeten la participació equitativa en l'era de la informació. Crear consciència
    d'aquests assumptes, assegurar el Programari Lliure políticament i legalment, i
    donar llibertat a la gent tot donant suport al desenvolupament del Programari lliure són
    aspectes centrals de l'FSFE, que es va fundar el 2001 com l'organització
    europea germana de la Free Software Foundation dels Estats Units.


    https://fsfe.org/
  

Peu dels butlletins de notícies (newsletters)

    Podeu trobar una llista de tots els butlletins de notícies a
    https://fsfe.org/news/newsletter.ca.html
  

Signatura en el correu de molts Fellows

   Uneix-te a la Fellowship i protegeix la teva Llibertat!  (https://fsfe.org/)