Woordenlijst voor vertalingen

Speciale begrippen en hun vertalingen

We proberen vaste vertalingen te gebruiken voor de volgende Engelse begrippen om zeker te zijn van consistent taalgebruik:

Engels Nederlands opmerking
associate organisation geassocieerde organisatie Zie de pagina met geassocieerde organisaties voor details.
compulsory licensing dwanglicentie  
Compulsory Routers routerdwang  
contributor donateur (sponsorniveau)
coördinator coördinator (de coördinator van een project of een landteam van de FSFE)
copyright auteursrecht  
deputy coordinator vice-coördinator (de tweede coördinator van een project of een landteam van de FSFE)
Digital Restrictions Management (DRM) Beheer van Digitale Beperkingen (DRM)  
Directorate-General (DG) Directoraat-generaal (DG) (de ambtelijke dienst in de Europese Unie)
redacteur (uw redacteur)   Wanneer de redacteur/auteur van de nieuwsbrief naar zichzelf verwijst
Edu-Team // Education Team Edu-team // Educatie-team Vrije Software in het onderwijs
Executive Director directeur Zie de constitutie voor details.
European Commission Europese Commissie  
European Council Europese Raad  
European Court Europees Hof  
European Patent Office Europees Octrooibureau  
executive committee uitvoerend comité Zie voor details de sjabloonconstitutie voor afdelingen.
extended executive committee uitgebreid uitvoerend comité Zie voor details de sjabloonconstitutie voor afdelingen.
fee vergoeding Vaak gebruikt in verband met standaarden of patenten. Het woord kan in sommige landen afhankelijk van de context anders worden vertaald (bijvoorbeeld Frans).
Free Software Vrije Software  
Free Software community Vrije Software-gemeenschap  
FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe FSFE / FSF Europa / Vrije Software Stichting Europa "FSF Europe" word niet langer gebruikt. Afhankelijk van de context gebruiken we "FSFE" of "Vrije Software Software Foundation Europe"
General Assembly (GA) Algemene Vergadering (AV) Het hoogste orgaan in de FSFE.
GNU Project GNU-project  
"intellectual property" "intellectueel eigendom" altijd binnen aanhalingstekens plaatsen!
Legal Affairs Committee / committee on legal affairs Juridisch Comité  
local groups lokale groepen  
mailing list e-maillijst  
minor interpellation kleine interpellatie  
network termination point netwerkaansluitpunt  
non-profit zonder winstoogmerk  
PDF reader PDF-lezer Software om pdf-bestanden te bekijken
President of the FSFE voorzitter van de FSFE  
Promotion material promotiemateriaal  
Public procurement publieke inkoop  
regulation regelgeving  
sister organisation zusterorganisatie  
smart card smartcard (de Fellowship kaart) Vermijd alstublieft het begrip "crypto card" vanwege problemen met handelsmerk!
software patent softwarepatent  
Supporter supporter  
trademark handelsmerk  
UN World Summit on the Information Society VN Wereldtop over de informatiemaatschappij  
volunteer vrijwilliger (mensen die in hun vrije tijd werken voor FSFE)

Vaste tekstbouwstenen

Voor de Free Software Foundation Europe

Voetnoot in persberichten

          Over de Free Software Foundation Europe 

Free Software Foundation Europe is een organisatie zonder winstoogmerk die gebruikers 
in staat stelt om technologie te controleren. Software is sterk verweven met alle aspecten 
van onze levens en het is belangrijk dat 
deze technologie ons tot dingen in staat stelt in plaats van ons te beperken. Vrije Software geeft 
iedereen het recht om software te gebruiken, te begrijpen, aan te passen en te delen. Deze 
rechten helpen het ondersteunen van andere fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van 
meningsuiting, pers en privacy.

Free Software Foundation Europe helpt individuen en organisaties te begrijpen hoe Vrije Software 
bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking. Het vergroot de rechten van de gebruikers 
door het afbreken van barrières naar het toepassen van Vrije Software, 
moedigt mensen aan om Vrije Software te gebruiken en te ontwikkelen, en biedt hulpbronnen om 
iedereen in staat te stellen om Vrije Software verder te promoten in Europa.

          https://fsfe.org