This translation may be out of date with the originale tekst. Please help us to translate this and other pages on fsfe.org, so people can read our message in their native language.

Ordliste til oversættelser

Særlige begreber og deres oversættelser

Vi prøver at anvende de samme oversættelser af følgende engelsksprogede udtryk, for at sikre et konsekvent sprog.

Kommer du på en bedre oversættelse end de nævnte, så tøv ikke med at kontakte de danske oversættere.

Engelsk Dansk Bemærkning
associate organisation tilknyttet organisation For flere oplysninger, se siden om tilknyttede organisationer.
chapter afdeling Kan nogen komme på en bedre oversættelse? (i betydningen juridisk enhed under FSFE)
compulsory licensing obligatorisk licensering  
contributor bidragyder (sponseringsniveau)
coordinator koordinator (koordinatoren af et af FSFE's projekter eller landshold)
copyright ophavsret  
deputy coordinator assisterende koordinator (den anden koordinator i et af FSFE's projekter eller "landshold")
Digital Restrictions Management (DRM)    
Directorate-General (DG) Generaldirektorat (DG) (jf. Directorate-General i EU)
editor (your editor) redaktør (din redaktør) Når en redaktør/forfatter af nyhedsbrevet refererer til sig selv
Edu-Team // Education Team   Free Software in Education - Oversættes ikke
Executive Director Generaldirektør / direktør For flere oplysninger, se constitution
European Commission Europa-Kommissionen  
European Council Europarådet  
European Court EF-domstolen  
European Patent Office Europæiske Patentkontor  
executive commitee   Der er mange mulige oversættelser, bl.a.: eksekutivkomité, forretningsudvalg, hovedbestyrelse, præsidium, direktion, bestyrelse - hvilken der vælges afhænger af sammenhængen, som ikke fremgår her - for flere oplysninger, se template constitution for chapters.
extended executive commitee   For flere oplysninger, se template constitution for chapters
fee afgift Ofte anvendt i forbindelse med standarder og patenter. På nogle sprog oversættes ordet forskelligt, afhængigt af sammenhængen - gælder det også dansk?
Fellow Fellow Betyder medlem, men oversættes ikke - men det bør det måske?
Fellowship Fellowship Betyder medlemskab, men oversættes ikke - men det bør det måske?
Free Software fri software  
Free Software community fri software-fællesskabet  
Freedom Party Frihedsfest En fest (eller træf) for fri software-entusiaster.
FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe Oversættes ikke. FSF Europe anvendes ikke længere. Afhængigt af sammenhængen, anvender vi FSFE eller Free Software Foundation Europe
General Assembly (GA) Generalforsamling Den øverste myndighed i FSFE.
GNU Project GNU-projektet  
hub hub Oversættelse mangler (i betydningen FSFE'e centrale juridiske enhed, i modsætning til afdelingerne)
intellectual property intellektuel ejendom Skal altid i anførselstegn!
Legal Affairs Committee / committee on legal affairs Legal Affairs Committee / den juridiske komite Det første oversættes ikke
mailing list postliste  
non-profit almennyttig eller nonprofit  
PDF reader PDF-viser Software til visning af pdf-filer
President of the FSFE Præsidenten for FSFE  
sister organisation søsterorganisationer  
smart card smartkort (Fellowship-kortet) Undgå udtrykket crypto card, da der er en varemærkeproblemstilling!
software patent softwarepatent  
supporter støtte personer der registrerer sig for at give deres støtte til FSFE's aktiviteter (involverer ikke penge)
trademark varemærke  
UN World Summit on Information Society FN World Summit on Information Society Bortset fra FN oversættes det ikke - og dog?
volunteer frivillig (personer der i deres fritid arbejder for FSFE)

Standardmeddelelser (Boilerplate Texts)

Vedrørende Free Software Foundation Europe (For the Free Software Foundation Europe)

   Free Software Foundation Europe er en velgørende organisation, der giver 
   brugere magt til at kontrollere teknologi. Software er dybt involveret i 
   alle aspekter at vores liv; og det er vigtigt, at teknologien giver magt 
   frem for at begrænse os. Fri software giver alle retten til at anvende, 
   forstå, tilpasse og dele software. Rettighederne hjælper med at støtte 
   andre fundamentale friheder, så som ytringsfrihed, pressefrihed og 
   privatlivets fred.

   FSFE hjælper enkeltpersoner og organisationer med at forstå hvordan fri 
   software bidrager til frihed, gennemsigtighed og selvbestemmelse. Det 
   forbedrer brugernes rettigheder, ved at fjerne forhindringer for indførelse 
   af fri software, opfordrer folk til at anvende og udvikle fri software, og 
   stiller ressourcer til rådighed, der gør det muligt for alle, yderligere at 
   fremme fri software i Europa.

   https://fsfe.org/
  
   Du kan finde en liste over alle FSFE's nyhedsbreve på
   https://fsfe.org/news/newsletter.da.html
  

Underskriftslinje til Many Fellows-e-mail (E-Mail Signature Line of Many Fellows)

   Deltag i Fellowship'et og beskyt din frihed! (https://my.fsfe.org/donate)
  

Vedrørende Freedom Task Force (For the Freedom Task Force)

   Om Freedom Task Force

   Freedom Task Force er en aktivitet, som Free Software Foundation Europe 
   står for, med det formål at hjælpe folk med at forstå fri 
   software-licensering og mulighederne det giver. Vi tilbyder 
   uddannelsesmæssige ydelser, hjælper med større infrastrukturaktiviteter og 
   varetager FSFE's juridiske arbejde. Vores mål er at dele viden om fri 
   software-lovgivning, for at sikre fri software-projekters interesser, 
   skabe forbindelser mellem eksperter på området og hjælpe andre grupper med 
   at opnå lignende mål. Vi tror på en positiv, konstruktiv dialog og søger 
   på ethvert tidspunkt at støtte fri softwares langsigtende anvendelighed.